Adelsgeschiedenis > Links

Profielschets | Verslag |
Publikatie | Agenda | Links |

 

Links


 
 

Archive / Quellen

Archieven / Bronnen

Archive NRW > Abt. Westfalen


Beschreibungen der Bestände (nicht nur) adeliger Provenienz in der Abteilung Westfalen des Landesarchivs NRW und Links zu den bereits online verfügbaren FindbüchernArchive NRW > Abt. Rheinland


Beschreibungen der Bestände (nicht nur) adeliger Provenienz in der Abteilung Rheinland des Landesarchivs NRW und Links zu den bereits online verfügbaren FindbüchernDigitale Westfälische Urkunden-Datenbank (DWUD)


Die "Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank" (DWUD) ist ein Kooperationsprojekt des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte und des LWL-Archivamts für Westfalen in Münster. Sie führt zehntausende von Urkundenregesten (Zusammenfassungen des Rechtsinhalts der Urkunden) aus staatlichen, kommunalen, kirchlichen oder privaten Archiven aus allen Teilen Westfalen-Lippes vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert zusammen. Sie basiert zum einen auf der "Westfälischen Urkundenkartei“, die ab den 1920er Jahren bis 1975 vom heutigen LWL-Archivamt geführt wurde. Für DWUD wurde ein Teil der Sammlung digitalisiert, vervollständigt und erschlossen, sodass eine Online-Recherche der Karteikarten-Regesten nach Archiven und Datumsangaben möglich ist. Zum anderen enthält die Datenbank zehntausende vollständig elektronisch erfasste Regesten, bei denen auch eine inhaltliche Suche online durchgeführt werden kann. Qualität und Umfang der Einzelregesten sind sehr unterschiedlich und reichen von einfachen Kurzregesten bis hin zu umfangreichen und sorgfältig erarbeiteten Vollregesten. Der Daten bestand wird fortlaufend gepflegt und erweitert sowie die Karteikarten durch Textversionen ersetzt.Westfälische Adelsarchive e. V.


Beständeübersicht und online-Findbücher der Vereinigten Westfälischen Adelsarchive e. V.Verband deutscher Archivarinnen und Archivare


Fachgruppe der Herrschafts- und Familienarchive im Verband deutscher Archivarinnen und ArchivareNiedersächsisches Landesarchiv


Informationen über die sieben Staatsarchive im Niedersächsischen Landesarchiv. Elektronische Findbücher enthält die Datenbank unter http://aidaonline.niedersachsen.de. Ein Teil der Adelsarchive im Staatsarchiv Osnabrück sind dort online zu sehen. Zum Teil besteht ein Genehmigungsvorbehalt für die Benutzung, einige Bestände werden daher nicht angezeigt.Vereinigte Adelsarchive im Rheinland e. V.


Bestandsbeschreibung der 50 benutzbaren Mitgliedsarchive der Vereinigten Adelsarchive im Rheinland e. V. auf der Website des LVR-AFZ (vier Bestandsbeschreibungen sind derzeit von den Eigentümern leider noch nicht freigegeben und fehlen daher).Monasterium.net


Dieses Portal erschließt Archivalien verschiedenster Art in zahlreichen Archiven, darunter auch die Sammlung an Ahnenproben im Deutschordenszentralarchiv in Wien.
Dafür muss man sich bei dem Portal einschreiben, und klickt sich dann über das Land Österreich - Wien - zum Deutschordenszentralarchiv durch und wählt dann den Bestand an Ahnentafeln an, die chronologisch geordnet sind. Mit der Suchfunktion kann man dann Probanden suchen.
Zahlreiche dieser Ahnenproben beziehen sich auf Personen aus dem deutsch-niederländischen Grenzraum. Die Stammbäume bezeugen so grenzüberschreitende verwandtschaftliche Beziehungen.

 
 

Forschungsinstitutionen

Onderzoeksinstituten

Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis


De Stichting Werkgroep Adelsgeschiedenis is opgericht in 1993 en heeft als voornaamste doel het bevorderen van de discussie en de kennis over de geschiedenis van de adel. Dit doet de werkgroep door middel van:

  • Het uitgeven van het Jaarboek Virtus waarin wetenschappelijke artikelen zijn gepubliceerd over de geschiedenis van de adel in Nederland en Europa;
  • het uitgeven van monografieën op het gebied van de Nederlandse adelsgeschiedenis in de Reeks Adelsgeschiedenis;
  • het organiseren van symposia om het contact tussen onderzoekers en belangstellenden te vergroten;
  • het organiseren van een- of tweedaagse excursies waarbij ook huizen worden bezocht die doorgaans gesloten zijn voor het publiek.

 
 

Regionale Historische Zentren in den Niederlanden

Regionaal Historische Centra in Nederland

http://www.historischcentrumoverijssel.nl


Website van het Historisch Centrum Overijssel te Zwollehttp://www.geldersarchief.nl


Website van het Gelders Archief te Arnhemhttp://www.groningerarchieven.nl


Website van de Groninger Archieven te Groningenhttp://www.tresoar.nl


Website van het Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwardenhttp://www.drentsarchief.nl


Website van het Drents Archief te Assenhttp://www.utrechtsarchief.nl


Website van het Utrechts Archief te Utrechthttp://www.bhic.nl


Website van het Utrechts Archief te Utrechthttp://www.rhcl.nl


Website van het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastrichthttp://www.zeeuwsarchief.nl


Website van het Zeeuws Archief te Middelburghttp://www.noordhollandsarchief.org


Website van het Noord-Hollands Archief te Haarlemhttp://www.nieuwlanderfgoed.nl


Website van het Erfgoedcentrum voor de provincie Flevoland te Lelystadhttp://www.nationaalarchief.nl


Website van het Nationaal Archief te ’s-Gravenhage

 
 

Institutionen des Adels

Instellingen betreffende de Adel

Vereinigung des Adels im Rheinland und in Westfalen-Lippe e. V.
Hoge Raad van Adel


De Hoge Raad van Adel is ingesteld bij Besluit van de Soevereine Vorst van 24 juni 1814, nr. 10. De Wet op de Adeldom van 10 mei 1994 (Staatsblad 360) regelt de samenstelling en bevoegdheid van de Raad. Als vast college van advies over de uitvoering in zaken van bestuur van het Rijk (ingevolge art. 79 van de Grondwet) adviseert de Raad:

  • de minister van Algemene Zaken over naamgeving, titulatuur en wapenverlening van leden van het koninklijk huis, het Rijkswapen en de Nederlandse vlag;
  • de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over adelszaken en de samenstelling en wijziging van de wapens van publiekrechtelijke lichamen;
  • de minister van Justitie over verzoeken tot naamswijziging, waarbij de namen van adellijke geslachten of van heerlijkheden betrokken zijn;
  • de minister van Defensie over ontwerpen van emblemen en medailles van de krijgsmachtsonderdelen.Nederlandse Ridderschappen


De nederlandse Ridderschappen zijn verenigingen van adellijke geslachten, die een historische band hebben met de provincie van herkomst. Op dit moment bestaan in Nederland zes ridderschappen tezamen met ruim 500 leden. Het betreft de ridderschappen van Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Friesland en Zeeland. De Nederlandse Ridderschappen hadden vroeger een bestuurlijke functie. Zij traden sedert de 14de eeuw als zodanig op en vanaf 1500 namen zij deel aan het bestuur (de staten) van de gewesten en vertegenwoordigden daarin het platteland. Ook tijdens de Republiek bleef in bijna alle gewesten - Friesland en de Ommelanden uitgezonderd - de ridderschap deel uitmaken van de Staten. In Zeeland was de ridderschap na 1572 vervangen door de Eerste Edele. Om in de ridderschap te worden opgenomen was een riddermatige afkomst vereist en het bezit van een riddermatig goed (in Overijssel een havezat(h)e, in Utrecht een ridderhofstede). In 1795 werden in Nederland de ridderschappen afgeschaft. Bij de Grondwet van 1814 werden zij hersteld De ridderschap werd een kiescollege voor Provinciale Staten en aldus voor de Tweede Kamer. Leden van de ridderschap konden lid worden van Provinciale Staten en ook als Gedeputeerde tot het provinciaal bestuur toetreden; met de nieuwe grondwet van 1848 verloren zij definitief hun staatkundige betekenis. De Ridderschappen zijn tevens weldoeners in stilte en ondersteunen allerlei cultuur- en natuurhistorische projecten in hun provincie.

De Vereniging voor Jongeren van Adel in Nederland (VJAN): De VJAN heeft als doel om de onderlinge contacten tussen jongeren van adel tussen 18 en 35 jaar te bevorderen en hun belangen te behartigen. Dit doen wij door elke maand een activiteit te organiseren, variërend van cultureel tot sportief en van kleiduiven schieten tot borrel en bal. Elke twee jaar vindt er bovendien een groot Internationaal Weekend plaats op een aanspre-kende locatie, waar jongeren uit heel Europa naartoe komen. Meerdere malen per jaar worden de bijna 400 leden van de VJAN ook uitgenodigd op weekenden of feesten in het buitenland. Contactadres: info@vjan.nl

 
 

Internetseiten mit wissenschaftlichen Texten zur Adelsgeschichte

Internetpagina’s met wetenschappelijke teksten over adelsgeschiedenis

Zeitenblicke 2005/1


zeitenblicke 4 (2005), Nr. 1: "Selbstverständnis - Selbstdarstellung - Selbstbehauptung. Der Adel in der Vormoderne, I"
Herausgeber dieser Ausgabe: Gudrun Gersmann und Michael Kaiser.Zeitenblicke 2005/2


zeitenblicke 4 (2005), Nr. 2: Selbstverständnis - Selbstdarstellung - Selbstbehauptung Der Adel in der Vormoderne, II"
Herausgeber dieser Ausgabe: Gudrun Gersmann und Michael KaiserZeitenblicke 2010/1


zeitenblicke 9 (2010), Nr. 1: "Adel in der Sattelzeit: Die Rhein-Maas-Region und Westfalen"
Herausgeber dieser Ausgabe: Gudrun Gersmann, Michael Kaiser, Hans-Werner LangbrandtnerRheinisch-maasländischer Adel


Florian Gläser: Schönau - Schönforst. Eine Studie zur Geschichte des rheinisch-maasländischen Adels im Spätmittelalter. Dissertation an der Universität Trier. Trier 1999. (PDF; 3,1 MB) Publiziert in digitaler Version, Universitätsbibliothek Trier, 2005.

Auf der Mikroebene einer durch verwandtschaftliche Kohäsion verbundenen Personengruppe werden in einer prosopographischen Fallstudie Konsistenz und Persistenz sozialer Rangbildung im rheinisch-maasländischen Adel des späten Mittelalters untersucht. Ausgehend von dem wohl berühmtesten Vertreter der Familie von Schönau/von Schönforst, Reinhard von Schönau (ca. 1305-1376), dessen Karriere bereits in der zeitgenössischen Chronistik in Anbetracht seiner sozialen und wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen als außergewöhnlich qualifiziert wurde, greift die Themenstellung sowohl auf dessen genealogische Aszendenz wie auch auf seine Deszendenz aus, um in mehr als 35 Biogrammen aus dem Zeitraum von ca. 1250 bis ca. 1450 in einem Längsschnitt über acht Generationen hinweg das überaus disparate Quellenmaterial für die einzelnen Familienmitglieder zusammenzutragen und in seinem historischen Kontext darzustellen. Der innerhalb verschiedener Stratifikationsdimensionen - wirtschaftliche Stellung, politische Position, Konnubium, administrative Funktionen in den miteinander konkurrierenden Landesherrschaften im Westen des Reiches sowie Selbst- und Fremdbezeichnungen - differenziert evaluierte soziale Status der einzelnen Familienmitglieder jenseits einer schematischen Zuweisung in 'hohen' und 'niederen' Adel erlaubt es, strukturelle von individuellen statusbildenden Faktoren zu unterscheiden und deren unterschiedliche Bedeutung für die Persistenz sozialen Ranges darzustellen.Landadel im Fürstbistum Münster


Marcus Weidner: Landadel in Münster 1600-1760. Stadtverfassung, Standesbehauptung und Fürstenhof. Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster NF, Bd. 18.1, 2 Bde. ISBN 3-402-06641-6. (PDF) Internet-Portal "Westfälische Geschichte", 2003/2009.

Adel und Stadt - das war bis in die 1990er Jahre hinein ein Gegenstand, der von der Geschichtswissenschaft weitgehend ignoriert worden ist. In der zweibändigen Studie zum münsterschen Landadel von Marcus Weidner, die im Rahmen einer Dissertation bei Prof. Dr. Duchhardt, Institut für Europäische Geschichte, Abt. Universalgeschichte, Mainz, entstanden ist, wird dieses spannungsreiche Verhältnis für die Frühe Neuzeit am Beispiel des flächenmäßig größten geistlichen Territoriums des Alten Reichs - dem Fürstbistum Münster - untersucht.
Im Vordergrund der Münsteraner Dissertation stehen die Ursachen, Formen und Funktionen des Aufenthalts weltlicher Landadliger in der 'Haupt- und Residenzstadt Münster' im Zeitraum von 1600-1760. Auf der Grundlage einer reichhaltigen Quellenüberlieferung u.a. in zahlreichen münsterländischen Adelsarchiven werden im ersten Band die verschiedenen Aspekte jener fundamentalen Prozesse vorgestellt, die zu einer schrittweisen Verzahnung der ländlichen und der städtischen 'Lebenswelten' führten: die Entwicklung vom adligen Landjunker zum Kavalier-Ideal, die Herausbildung des frühneuzeitlichen Territorialstaats und des Fürstenhofs (Zentralverwaltung, Fürstenresidenz), die Ausformung der Landstände und die verfassungsrechtliche Entwicklung der Stadt Münster. Hierauf aufbauend, werden die rechtlich-fiskalischen Konflikte dar, die aus der Anwesenheit des Adels in der Stadt und dem Bau adliger Stadthöfe resultierten, sowie dessen Wohn- und Repräsentationsverhalten dargestellt. Als Materialbasis dienten eine Prosopografie ausgewählter Adelsfamilien des Münsterlandes sowie eine Dokumentation der adligen Stadthöfe in Münster.
Im Rahmen des Kooperationsprojekts ist die Prosopografie mit 236 Kurzbiografien ausgewählter Adelsfamilien über mehrere Generationen hinweg nun auch erstmals online als Bestandteil des Personenpools des Internet-Portals verfügbar. Darüber hinaus ist seit Oktober 2009 auch die gesamte Dissertation (PDF) online zugänglich.

 
 

Originalschauplätze der deutsch-niederländischen Adelsgeschichte

Het schouwtoneel van de Duits-Nederlandse adelsgeschiedenis

 
 

Nachschlagewerke im Internet

Naslagwerken op het Internet

Bibliografie


Bibliografie zum deutschen AdelLinkliste


Linkliste zum europäischen AdelPersonen


Datenbank des titulierten Adels in Europa

 
 

Geschichte im Internet allgemein

Geschiedenis op het Internet algemeen

H-Soz-u-Kult


Kommunaktion und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften mit Tagungsberichten, Rezensionen, Terminen, Websites, Projekten, u. a. Arbeitskreis Deutsch-Niederländische Geschichte (ADNG), Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis (WDNG)Historicum.net


geschichtswissenschaftliche Informationsangebote im Internet,
insbesondere Informationen und Materialien zu Schwerpunktthemen (noch
nicht Adel), mit online-Journal zur Geschichtswissenschaft
(zeitenblicke), Rezensionsjournal für Geschichtswissenschaft
(sehepunkte), studentische Publikationsplattform für Geschichte (aventinus)Internet-Portal "Westfälische Geschichte"


Informationen und Ressourcen zur Geschichte von Westfalen und Lippe.

 
 

Genealogie

Online-Gotha


Online-Gotha (Genealogisches Handbuch des Adels) des europäischen HochadelsDigitale Bibliothek


Portal "Digitale Bilbiothek": digitalisierte Bücher zur Genealogie, auch zur AdelsgeschichteCentraal Bureau voor Genealogie


Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) – Centrum voor familiegeschiedenis – is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen.Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslachts- en Wapenkunde


Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslachts- en Wapenkunde, opgericht in 1883, is de oudste vereniging in Nederland op het gebied van genealogie en heraldiek. De vereniging heeft ruim 600 leden en streeft naar een wetenschappelijke beoefening van genealogie en heraldiek. De belangrijkste uitgave van de vereniging is het gerenommeerde tijdschrift De Nederlandsche Leeuw, dat leden zes maal per jaar ontvangen. Daarnaast bezit de vereniging belangrijke genealogische en heraldische collecties die in beheer gegeven zijn bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Deze collecties zijn voor leden kosteloos toegankelijk.Nederlandse Genealogische Vereniging


Nederlandse Genealogische Vereniging: De grootste genealogische vereniging van Nederland. De verenging beschikt over een eigen verenigingscentrum in Weesp. Daar worden diverse collecties en verzamelingen beheerd.

 
 

Andere Institutionen

Andere instituten

Gärten / Landschaft


Garten - und Landschaftsarchitektur in den Niederlanden.Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie


Het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie is één van de belangrijkste kunsthistorische kenniscentra in de wereld. Onze omvangrijke collecties, waarin de documentatie van het Iconografisch Bureau is geïntegreerd, hebben betrekking op de Westerse kunst vanaf de middeleeuwen tot heden. De documentatie over Nederlandse kunst neemt daarbij een belangrijke plaats in. Het RKD is een onmisbare bron voor kunsthistorici en andere vakmatig of particulier geïnteresseerden.
U kunt de diverse collecties, zoals de beelddocumentatie, de technische documentatie, de persdocumentatie, de bibliotheek en de archivalia, raadplegen in onze studiezalen. De collecties zijn gedeeltelijk ontsloten door middel van verschillende databases.Koninklijke Bibliotheek van Nederland


De Koninklijke Bibliotheek van Nederland is de nationale bibliotheek van Nederland, opgericht sinds 1798. De KB heeft tot taak:

  • het behoud, beheer, documentatie en beschikbaarstelling van het nationaal cultureel erfgoed, het treedt op als Depot van Nederlandse gedrukte en elektronische publicaties en Nederlandse Bibliografie Expertisecentrum voor digitalisering, conservering en digitale archivering;
  • het bevordert onderzoek en ontwikkeling van wetenschappelijke informatievoorziening;het is een internationaal aanspreekpunt voor bibliotheken; het bevordert de samenwerking tussen bibliotheken.Meertens Instituut


Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.
Het Meertens instituut beheert enkele belangrijke databases, zoals de Nederlandse Familienamenbank
(http://www.meertens.knaw.nl/nfb), de Nederlandse Voornamenbank (http://www.meertens.knaw.nl/nvb) en de Boedelbank, waarin ruim 3.000 boedelinventarissen uit de regio’s Achterhoek, Brabant, Holland en de Betuwe zijn opgenomen:
(http://www.meertens.knaw.nl/boedelbank).