Adelsgeschiedenis > Profielschets

Profielschets | Verslag |
Publikatie | Agenda | Links |

 

Profielschets


 
 

Doelstelling

De Kring voor Adelsgeschiedenis is een voorzetting van het in 2004 beëindigde grensoverschrijdend project "Adel Verbindet", met het thema "adelsgeschiedenis".

De Kring heeft tot doel om het onderzoek naar de geschiedenis van de Adel in het Nederlands-Duitse grensgebied te bevorderen. De stand van zaken van het onderzoek aan beide zijden van de grens wordt besproken, vergeleken en in relatie tot andere regio’s gewaardeerd. Onderzoeksvragen worden geformuleerd, projecten voorgedragen of geïnitieerd. De activiteiten en hun resultaten worden aan een breed publiek meegedeeld.

Daarbij zijn twee uitgangspunten bepalend:
 • Ten eerste: De staatsgrenzen zijn voor de geschiedenis in het Nederlands-Duitse grensgebied slechts van relatieve betekenis. Het onderzoek naar adelsgeschiedenis was echter overwegend tot de eigen kant van de grens beperkt. Deze oriëntatie is met het oog op de vergaande verbindingen van de Adel over de grenzen heen (familierelaties, cultureel, economisch en ambtelijk) niet langer verdedigbaar. De gescheiden ontwikkelingen in beide landen maken een vergelijkende beschouwing interessant. Bovendien is te verwachten dat de samenwerking tussen verschillende onderzoekstradities tot nieuwe inzichten in het onderzoek zou kunnen leiden.
 • Ten tweede: Adelsgeschiedenis wordt door de Kring niet opgevat als de geschiedenis van de adel, adelsgeslachten of individuele adellijke personen in enge zin. Adelsgeschiedenis is veel meer een venster, waarin de gemeenschappelijke geschiedenis van een regio in haar overeenkomsten en verschillen kan worden beschreven en bestudeerd. Aan beide zijden van de grens speelde de adel een vergelijkbare rol: als (deel van de ) leidende politieke elite, in het bestuur van stad en land, in de economie als eigenaar en onderne-mer, als consument van luxe-artikelen, als opdrachtgever voor gebouwen, tuinen en kunst. Adelsgeschiedenis is - in de Voormoderne tijd - te beschouwen als maatschappij-geschiedenis. Via de adel, wiens geschiedenis door archivalia en realia rijk gedocumenteerd is, bereikt men ook de geschiedenis van andere maatschappelijke groeperingen.
 
 

Activiteiten

De werkzaamheden van de Kring hebben betrekking op:
 • de organisatie van congressen en bijeenkomsten,
 • het bevorderen en ondersteunen van tentoonstellingen,
 • het initiëren van  publicaties,
 • het bijhouden van een website met discussieforum, bronnenoverzicht etc.,
 • het beheren en versturen van een digitale mailinglijst en/of nieuwsbrief,
 • het houden van Kring-vergaderingen,
 • het verwerven van financiële middelen ter ondersteuning van de doelstelling.
   
   

  Organisatie en lidmaatschap

  Leden van de Kring zijn geïnteresseerde onderzoekers en vertegenwoordigers cq medewerkers van archieven, musea, onderzoeksinstituten en universiteiten in het Nederlands-Duitse grensgebied. De instituten zijn niet als zodanig lid, maar worden via hun medewerkers bij de activiteiten betrokken. Op praktische gronden bedraagt het aantal leden ongeveer 20. Het voorzitterschap en secretariaat van de Kring wisselt jaarlijks.

  Contact:
  Dr. Gunnar Teske
  Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)
  LWL-Archivamt für Westfalen
  48133 Münster
  Tel.: 0251/591-3378
  Fax: 0251/591-269
  E-Mail: gunnar.teske@lwl.org
   
   

  URL

  http://www.adelsgeschiedenis-d-nl.org


  Vertaling: Johan Seekles, Zwolle