Adelsgeschichte > Publikationen

Profil | Forschungs-/Tagungsberichte |
Publikationen | Termine | Links |

 

Publikationen


 
 
 
  • Driel, Maarten van / Pohl, Meinhard / Walter, Bernd (Hg.)

    Adel verbindet - Adel verbindt. Elitenbildung und Standeskultur in Nordwestdeutschland und den Niederlanden vom 15. bis 20. Jahrhundert / Elitevorming en standscultuur in Noordwest-Duitsland en de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw.

    Forschungen zur Regionalgeschichte, Bd. 64. 295 S. Paderborn [u. a.] 2010.
    ISBN 978-3-506-76901-5