Markenrecht von Ostbevern (1339)

Jch sweder de gogreue en knape, to der tyd en holtgreue over de marke to ostbeueren van gerlages wegene van beueren, vnde en gesworen richtere
vnde en beseten richtere, vnde en geheget richtere, to ostbeueren, vnde wi schultete van den osthove, schultete van den lohove, schultete van den verenlo,
schultete van den oldenhove to mersbeke, iohan van den wischus, vnde herman wikbrachtinch, schareman, in der marke to ostbeueren, de vm
me de marke gesworen hebbet, betuget in dessen breue bi vnsen eden de wi gesworen hebbet, vmme dat olde recht, vnde vmme den olden
wilkore, vnde vmme dat beste der marke to ostbeueren, vnde wi gemenen markenoten to ostbeueren, betuget vnde bekennet in dessen yegenwor,
digen breue, dat dat olde recht vnde de olde wilkore van der marke to ostbeueren solik is also in dessen breue gescreuen steit, vnde mit ordele vn,
de mit rechte gewunnen is, <1> welik markenote de in der marke sit vnde ware beseten hevet, de mach howen to sinen tymmere vnde to sinen to,
we over der . A . sine nottrocht in eken vnde in boken der he to siner tymmeringhe behouet, des te heth binnen der marke slite vnde dat it bin,
nen der marke bliue, <2> vordmer is dat vnse olde recht vnde vnse olde wilkore, dat en markenote of dessit der . A . nen eken ofte boken holt ho
wen ne mot, dat also grone is, dat en havich sin as dar vnder eten mach to middensomere, howet en markenote of dessit der . A . anders
dan hir gescreuen steit de breket twe schillinge, io vor den stam Vordmer howet he vppe genesit der . A . eken ofte boken to siner voringhe
dat also grone is dat en hauich sin as dar vnder eten mach to middensomere, dar sal he vore beteren mit sinen gelde vnde mit sinen rech,
te, <3> vordmer de kotere en hebbet nen recht in eken ofte in boken se ene kvnnen dat gebidden weder den holtgreuen vnde weder de
schareman vnde weder de markenoten, howet se anders eken ofte boken dat si ligghene ofte stane dar moten se vif schillinge vo,
re gelden, svnderlike also manigen stam also se maket, also manige vif schillinge hebbet se gebroken, <4> vordmer is dat olde recht vnde olde
wilkore der markenoten vnde aller der de in der marke sittet vnde in de marke horeth dat se nenerhande holt solen en wechgeuen eder vor,
kopen vter marke, dat si berachtich holt ofte wek holt ofte wat hande holte dat et si we dat dede markenote ofte kotere, de sal dat beteren
deme holtgreuen vnde deme kerspele wo dat he gedinghen kan, <5> vordmer is dat vnse olde recht vnde vnse olde wilkore, wat holte kvmt
van der marke vnde komen is, dat si an tymmere ofte in weliken stukken dat si, dat en sal men vter marke nicht keren, men dat sal
binnen der marke bliuen, vnde dat sal men binnen der marke sliten, <6> vordmer is dat vnse olde recht vnde vnse olde wilkore, dat men
nene kolen bernen en sal in der marke vnde dat men nene tegen hebben en mot in der marke, <7> vordmer is dat vnse olde recht vnde
vnse olde wilkore, welik man in der marke sit vnde sine ware beseten heuet, oft en mast queme van ekerne ofte van boke de mach
driven sine egenen swin de he gevoth heuet binnen der marke, ofte de he gecoft heuet er svnte iacopes dage <25. Juli> der si luttik eder vele, <8> vord
mer de kotere ene mogen nicht driuen men en swin vor eren koten, vnde eres heren schultswin, anders en hebbet se nen recht mer to der
drift, driuet se mer hir en boven wan dat ekeren vnde bok vorboden werd, wat se driuet, dar se schaden mede don mogen dar solen se vore
beteren Wo dat de holtgreue vnde schareman vnde radman de beteringe settet, <9> vordmer is vnse olde recht vnde vnse olde wilkore, were dat, dat de
markenoten ofte de kotere vromede swin to sich in nemen de nene ware en hedden ofte de gekoft weren na svnte iacopes dage also de olde kore steit de
weren to voren vorloren, <10> vordmer were dat, dat we ekeren lese, den men dar mede besete, de hedde dat ekeren to voren vorloren vnde solde den
schaden beteren also de holtgreue vnde schareman vnde radman den setten, <11> vordmer is dat vnse olde recht vnde vnse olde wilkore, were dat
dat en markenote nene egene swin en hedde vnde sine ware nicht bedriuen ene mochte, so mach he vorkopen to ses swinen vor de wa
re, men were dat, dat en kotere sine ware nicht bedriuen ene kvnde de mach vorkopen to enen swine vor sinen koten vnde nicht mer, <12> vord
mer is dat des holtgreuen recht dat he vorkopen mach to dertich swinen vnde to enen bere, <13> vordmer is dat vnse olde recht vnde vnse olde wilko
re dat en schareman de vmme de marke gesworen hevet mach vorkopen twigher swine ekern, <14> vordmer is dat vnse olde recht vnde vnse olde
wilkore, were dat, dat de schareman enen vunden mit vnrechten howe eder mit vorkope eder mit gifte eder mit ekeren lesene eder mit yenigen stuk
ken dat der marke schade were dat solen se vorebringhen vnde solen dat penden vnde solen dat pand bringhen in den nyghenhof to beueren, wat
se dan segghet bi eren ede dat en geschadet hebbe, dar en mach nen ander nen recht vore don, <15> vordmer is dat vnse olde recht vnde vnse olde wilkore, we
liken markenoten den de schareman tospreket de solen mit en riden vnde gan vnde helpen en penden vnde helpen en de marke waren vnde welik markeno
te des weygerde den mach men vordrinken vppe ses penninge, <16> vordmer wanne de schareman vnde markenoten hebbet vte wesen so mach erlik drinken
enen beker vnde dat geld sal men gelden van den holtdinges gelde, <17> vordmer is dat vnse olde recht vnd vnse olde wilkore dat nen vthman howen ene
mach in der marke noch driuen mit sinen swinen in de mast es engunne em de holtgreue vnde schareman vnde de gemenen markenoten mit willen <18>
vordmer de markenoten vnde alle de in der marke sittet vnde in de marke horet, de mogen howen wek holt to erer voringe also is elsen vnde berken
hageboken widen vnde aller hande wek holt ane eken vnde boken, <19> vordmer is dat vnse olde recht vnde vnse olde wilkore welik man de ene hove heuet
de warachtich is in der marke vnde de seluen vnder hevet vnde seluen besit in der marke de mach howen vnde driuen also en ander markenote <20>
vordmer is vnse olde recht vnd vnse olde wilkore, dat nen man howen noch driuen ene mach in de marke he ene si en markenote vnde si in der mar
ke wonachtich vnde beseten vnde dat et in der marke bliue, <21> vordmer were yement de breke an dessen dinghen de hir vorlovet vnde vorkoren sin des
sal de holtgreue hebben den derden del wat vellet van der marke vnde van den broke, vnde dat kerspel de twe del, <22> vordmer is dat vnse olde recht
vnd vnse olde wilkore, wes de holtgreue vnde de twe del van den markenoten overdreget, dat se wenet dat der marke beste si, des sal de derde del
mit en volgachtig wesen, vnde ich sweder de gogreue vorgesproken to der [tid] en holtgreue, vnde en erfexe van den hvs to bokhorne vnde van der
hove in deme dorpe, to enen orkunde dat alle dink de in dessen breue stat war sint, vnde dat de vorgenomden schareman vnde markenoten de vor mi
betuget hebbet an gerichte, so heb ich min ingesegele an dessen bref gehanghen, vnde wi, her berend van der stege to der tid en kerkhere to ostbeue,
ren, en markenote vnde en erf exe van der kerken to ostbeueren, vnde ich iohan van der horst en knape, en erf exe van den hvs to richterink
in orkunde vnde betuginghe alle der dink de in dessen breue stat, so hebbe wi ok vnse ingesegele an dessen bref gehanghen, Desse bref
is gescreuen vnde geven na der bord vnses heren godes, do men scref, dusent iar, drehundert iar, vnde negene en dertich, in deme
hilgen dage svnte lucien ener hilgen Jvnchvrowen,