Zweites Verzeichnis der Vasallen und Lehen der Herren von Lüdinghausen - ca. 1339-1347

<Hand 1>
Dit sint Hermannes man van Ludinchusen unde hebbet dit ghut von eme
ontfanchen dat hir na screven steet: Berend van der Heyde hevet
Stourinches hus tho Tullinchouen in den Kerspele tho Ludinchusen.
Vortmer Engelbert van Meglen hevet den tenden tho Teerns in den
kerspele to Zelem. Onde Herman van Sendene dat hus thon Vorwerke
in den Kerspele van Ludinchuse onde half dat hus thon Rodden in den
Kerspele van Zeelem. Onde her Crampe dat neste hus der Kerken tho
Veleren. Vortmer Morriken heuet Gruben hus in den Kerspele van
Seperrode. Item Gobelen hus van Weeischere in dem Kerspele tho
Nortkerken, unde Johannes hus des Svanen unde Bramkampes hus;
desse hus lighet bede in den Kerspele van Olflen, unde Gherdes
hus tho Reckelshem, dat hadde hort in den hof tor Horst.
Item Ghert Roye de heuet den hof tor Horst unde Gobelen houe,
disse bede sint beleghen in der Kerspele van Olflen. Item Gripse
heuet de Espenhoue in den Kerspele tho Othmersbocholte.
Item Maghorius van Stockhowe heuet des Swickers hus onn
Bakemannes hus tho Loschede in der burscap in den Kerspele
tho Dulmene. Item Johan Maleman Debeltes hus tho Hasle in den
Kerspele tho Boregh. Item hern Goderde Bischopinc, eynen
borghere tho Munstere, dat hus tho Kelinctorpe in den Kerspele
tho Bosenzele unde dat Venehus in den Kerspele tho Sendene.
Item Herman Honiken unde sin sonne Lodewich den houf tho
Bocholte unde de Offere unde Borensteninch in den Kerspele
tho Bossenzele, dusse dre sol men hebben van den biscope van
Munstere. Vorthmer hebbet se de Echenhoue. Item Lubbert van
Sendene heft de huve tho Ostendarpe unde luttiken Broken beleghen
in den Kerspele van Sendene. Item Budden dochter de Goswin de
Schutere heuet, de heft eynen tenden tho Berinctorpe, de is
beleghen bi Dulmene. Item Buckestorp heuet dat hus tho bussen
Buckestorpe dat beleghen is den Kerspele tho Notlon. Item Herman
van Wullen heft dat Oninchus dat sin wonenghe is beleghen in den
Kerspele tho Bilrebeke. Item Alf Crampe heft den tenden tho
Winhem leghen in den Kerkspele tho Olflen, onde eynen tenden
thor Nortkerken. Item Scillinc-Morrian heft den houf tho
Bertelswic gheleghen in den Kerspele van Ludinchusen, vorthmer
dat hus thor Beke en Sudinctorpe de beleghen sin in den Kerspele
tho Seperrode. Item Hinrich van Munstere heuet Hickebedorpe
beleghen in den Kerspele tho Othmersbocholte. <gestr.: Item
Johan Prambalch heft dat Beckehus beleghen in den Kerspele tho
Veleren.> Item Trauelman heft dat hus dat hetet Grotenbroken
beleghen in den Kerspele van Sendene. Item [...] [...] Kerspele
tho Ludinchusen. Item Albert de Drotzete heft dat Holthus tho
Oldendarpe beleghen in den Kerspele tho Seperode. Item Tiderik
Ryman heft dat luttike hus thon Ryre onde dat luttike hus thor
Dauart. Item Conrat van den Grotenhus heft heft <sic> dat hus
thon Twenhusen in den Kerspele thor Sutkerken de helfte. Berend
van Bulleren heft dat Wostehus onde dat lutike Hulsowe de lighet
in den Kerspele tho Bulleren. Item Williken van Bulleren heft
Wuninch onde Nyberdinch beleghen in den Kerspele tho Dulmene.
Item Tideric van den Mesikenwerke heft dat luttike hus tho
Honesthinc in den Kerspele tho Greuele. Item Godike van Heerde
dat hus thon Vechtlo in den Kerspele tho Oswinkele. <in HS übergeschrieben:
Dat gut hevet Bertold de Heert ton B ... otfangen.> Item Johan
Hughe heft dat ghud dat rovet se van den hove tho Bellinc.
Item Herman van Ermene onde sin sone hebbet dat gud tho Ermene.
Item her Bramhorn <in HS übergeschrieben: de here van Stenvorde> heft dat
hus thon Stroden. [...] Item Berend van Erlinchen onn Marcquart
hebbet dat hus thor Beke onn Penctorpe, Scolbrokes hus in den
Vorste beleghen in den Kerspele tho Ludinchusen, onn eyn ander
hus in den Kerspele tho Othmersbocholte. Brun van den Verenhove
[...] Lambert van der Ryre [...] Godike Rost heuet veer
schellinche gheldes ut den Ebelinchoue. her Herman Bramhohen
dat hus thon Straden. Bernt Stenbicke dat hus Bekehus in den
Kerspele to Veleren.
<Hand 2 - mit anderer Tinte>
Ludike Hake hevet Balghes hus to Bentlaghe in der burscap to
Bentlaghe in den Kerspele to Reyne. Godike van Herde dat hus
to Vechtlo in den Kerspele to Hoswinkele [...]
<Hand 3 - Nachtrag in eine Lücke>
Alf de Loueyer dey Meygerinchof, dat Holthus, dat hus to
Willingen desse sind belegen in den Kerspele van Raisvelde.
<Hand 2 - Fortsetzung nach der Lücke>
Her Godert van Lembeke de hevet van ons to lene, [...] dat
hevet Ludeke van Andorpe leen. Heydenrich Pykenbroec dat hus
to Brochtorpe in den Kerspele to Ludinchusen weder enen tenden
de beleghen is in den Kerspele to Dulmene by Zeperrode.