Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


W poszukiwaniu nowej ojczyzny


Wraz z końcem drugiej wojny światowej wielu Żydów, którzy pozostali bez ojczyzny, tych którzy przeżyli holokaust, przemieszczało się po Europie.

Amerykański autobus szkolny w żydowskiej dzielnicy Williamsburg w Brooklyn Żydowskie życie w USA: typowo amerykański autobus szkolny w żydowskiej dzielnicy Williamsburg w Brooklyn.
Fotografia: Andrea Löw
Wielu z nich powróciło początkowo do Niemiec i tymczasowo mieszkało w tak zwanych obozach Displaced Persons (DP)Sprawdź hasło w glosariuszu. Czekali na swoją dalszą podróż, często były to Stany Zjednoczone, a w szczególnosci Palestyna, względnie po powstaniu w 1948 r.– celem był Izrael.

Emigracja z Polski


Z państw Wschodniej Europy, przede wszystkim z Polski, wiele tysięcy Żydów po wojnie nielegalnie znalazło się przede wszystkim w amerykańskiej strefie, żeby stąd udać się dalej do Palestyny. W wyniku powrotu Żydów zbiegłych do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1946 r. jedna czwarta miliona Żydów mieszkała w Polsce. Do 1947 r., 150.000 z nich, także Chaim Zylberklang, z regionu lubelskiego, wyemigrowało. Z powodu ruchów antysemickich w Polsce w latach pięćdziesiątych, a przede wszystkim w 1968 r., nastąpiły większe fale emigracyjne. W roku 2000 w Polsce żyło już tylko około 4.000 Żydów.
Fundamenty pod budowę nowej synagogi w Minden, 1957 r. 14 czerwca 1957 roku w Minden położono fundamenty pod budowę nowej synagogi.
Fot. Żydowska społeczność Minden
Z Holandii w latach 1948-1953 wyemigrowało około 4.500 Żydów, z tego 1.500 udało się do Izraela, pozostali do Stanów Zjednoczonych. Trudno podać dokładną liczbę Żydów obecnie żyjących w Holandii, pod koniec lat dziewięćdziesiątych było to prawie 27.000.

Wzrost ludności w gminach


Gminy żydowskie w Republice Federalnej Niemiec mogły po 1945 r. znowu odnotować wzrost. Poprzez reemigrację przede wszystkim z Izraela i Ameryki Łacińskiej, liczba członków wzrosła z 15.000 w roku 1955 do 26.000 w latach sześćdziesiątych; pod koniec lat osiemdziesiątych wynosiła 50.000. Od 1990 roku liczba ta szybko wzrosła poprzez napływ żydowskich emigrantów z byłych republik Związku Radzieckiego. Obecnie "Centralna Rada Żydów" w Niemczech odnotowuje 100.000 członków gmin. Do tego dochodzi około 40.000 do 80.000 Żydów, którzy nie zostali członkami gmin.

Pod koniec XX wieku w Europie żyło ogólnie około 1.605.000 Żydów. Dzisiaj Europa Zachodnia – to centrum życia żydowskiego w Europie.

Opowieści na temat "W poszukiwaniu nowej ojczyzny"Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ftpaccount/f-lmzjl/WWW/themen/index.php on line 165