Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Słowniczek


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Wyszukiwarka:  

Litera [ P ]


Pentateuch

pięć pierwszych ksiąg Biblii, Tora

Pięć pierwszych ksiąg Biblii, zwane także Torą lub Pięcioksiągiem Mojżesza.

Pesach

Dzień świąteczny

Jedno z najważniejszych świąt żydowskich, symbolizujących wybawienie Izraelitów z niewoli egipskiej. Pierwszego wieczoru Pesach je się uroczystą kolację Seder podczas której spożywa się Macę oraz inne potrawy symbolizujące wyjście z Egiptu. Święto trwa siedem dni.

Pinkas

księga, w której umieszczano zapisy dotyczące dziejów gminy

(hebr. "kronika"), określenie księgi, w której umieszczono zapiski dotyczące dziejów danej gminy lub społeczności żydowskiej z określonego terytorium. W Niemczech ksiegi takie nazywane były "Gemeindebuch".

pogrom

wyniszczenie, prześladowanie

W czasach carskiej Rosji prześladowania i wykroczenia przeciw Żydom. Dzisiaj pojęcie to oznacza powszechne, gwałtowne wystąpienia jednej grupy ludności przeciw drugiej, przede wszystkim wiążące się z prześladowaniem mniejszości narodowych i religijnych.

Pogrom Chmielnickiego

Pogrom podczas powstania Chmielnickiego

W czasie powstania ukraińskich kozaków przeciwko polskiej szlachcie, pod wodzą Bogdana Chmielnickiego, w roku 1648 kozacy dokonali pogromu ludności polskiej i żydowskiej. Liczbę żydowskich ofiar szacuje się na około 100.000.

Pogromy w czasie zarazy

Pogrom w czasie epidemii czarnej ospy w XIV wieku

Tuż po wybuchu epidemii czarnej ospy, zwanej również dżumą, w 1348 roku w południowej Francji, odpowiedzialnością za wybuch zarazy zaczęto obarczać Żydów, zarzucając im zatruwanie wody. Skutkiem tego, w całej Europie doszło do fali pogromów ludności żydowskiej. Często mordowano Żydów, zanim jeszcze zaraza dotarła do miejscowości. Często do głosu dochodziły również motywy ekonomiczne, a inicjatorami prześladowań okazywała się często zadłużona u Żydów szlachta, cechy, oraz rady miejskie.

profanacja hostii

Legenda o niszczeniu Hostii przez Żydów

W XIII wieku znana była legenda o Żydach, którzy profanowali Hostię, z której miała sączyć się krew. Legenda ta, powtarzana przez kilka stuleci, prowadziła do szeregu antyżydowskich wystąpień i ograniczenia wydanych dla Żydów uprawnień.

Purim

święto radości

Radosne święto przypadające na przełomie lutego i marca, upamiętniające zwycięstwo Żydów nad ich perskimi nieprzyjaciółmi (perskim królem Kserksesem). Czyta się wówczas fragment z Księgi Estery. Purim ma charakter święta karnawałowego, urządza się odświętny posiłek. Świąteczne przysmaki posyła się też krewnym i znajomym, tego też dnia należy dać jałmużnę każdemu napotkanemu ubogiemu. Tego dnia organizuje się dla dzieci bale przebierańców