Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


Woordenlijst


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Begrip zoeken:  

Letter [ H ]


hachsjara

Opleiding voor een arbeidersbestaan in Palestina

Opleiding waarmee joden werden klaargestoomd om in Palestina een beroep te kunnen uitoefenen.

Hagada

Verhaal over het Joodse volk dat op seideravond voorgelezen wordt

Verhaal over het joodse volk dat volgens de traditie door de vader van het gezin op seideravond voorgelezen wordt. De Hagada gaat over de uittocht uit Egypte en geeft daarmee de betekenis aan van het Pesachfeest.

Halacha

Religieuze regelgeving

("gang", "levenswandel") Rabbijnse regelgeving over religieuze plichten, geboden en verboden uit de mondelinge en schriftelijke overlevering. De Halacha geeft aan hoe je moet moet leven volgens de joodse voorschriften. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen het religieuze en het dagelijkse leven.

Haskala

Beweging van de Joodse Verlichting

("Verlichting") Beweging sinds de 18e en 19e eeuw, die voortkomt uit zowel de algemene Europese Verlichting als het joodse rationalisme van de Middeleeuwen.
De aanhangers (Maskilim) propageerden wereldlijk onderwijs aan jongeren naast de studie van de Tora. Dit viel niet in goede aarde bij orthodoxe joden.
De Haskala ging gelijk op met de emancipatie van de joden.

Hechaluz

Organisatie van jonge zionisten

Organisatie van jonge zionisten die in verbinding stond met de joodse arbeidersbeweging in Palestina.

Hofjoden

Joodse financiers van een vorst

Joodse financiers van de adel of een vorst. Door hun positie kwamen zij economisch en maatschappelijk hogerop.
De basis van het Hofjodendom werd gelegd tijdens de Dertigjarige Oorlog (16181648) toen een groep joden de Duitse vorsten van geld voorzagen. Na de Westfaalse Vrede konden deze joden hun belangrijke positie nog meer versterken door geld te steken in de wederopbouw van het geteisterde Duitsland. Ze kregen daardoor belangrijke posities in de handel, het bankwezen en de diplomatie. Hun voorrechten bleven wel onzeker, want ze bleven persoonlijk afhankelijk van de nukken van de verschillende regerende vorsten.

Holocaust

Massamoord op de Europese Joden.

(Grieks voor "brandoffer") De door de nazi's bedachte en uitgevoerde massamoord op de Joden in Europa.

Hoofdsynagoge

De leidende joodse gemeente binnen een synagogaal resort

De stad met de meeste joodse inwoners binnen een synagogaal resort werd Hoofdsynagoge genoemd. Namens het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap hielden zij toezicht op de kleinere joodse gemeenten (ringsynagoges) in het resort.
De Hoofdsynagoge was tevens de zetel van het Opperrabbinaat.

Hostieschennis

Legende over de vermeende schennis van hosties door Joden

De sinds de 13e eeuw verspreidde legende over de schennis van de hostie door joden. Door deze schennis zou uit de hostie bloed gestroomd zijn.
Deze legende leidde tot anti-joodse uitspattingen en vervolging van joden.

Huissynagoge

Deel van een huis waarin synagogediensten werden gehouden.

Zowel in kleine joodse gemeenschappen op het platteland als bij het begin van een joodse vestiging in een stad hield men de synagogediensten meestal in een deel van een woonhuis.