Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Słowniczek


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Wyszukiwarka:  

Litera [ B ]


bar micwa

Wkroczenie w wiek dojrzałości religijnej

(hebr. "syn przykazania") Uroczystość uznania trzynastoletniego chłopca za pełnoletniego pod wzgledem religijnym. Od tej pory uznany zostaje za dorosłego, zalicza się on do mężczyzn tworzących minjan, ma prawo przeczytać fragment Tory w synagodze i wygłosić własny komentarz do przeczytanego tekstu.

bat micwa

wkroczenie dziewczynki w dojrzałość religijną

Wprowadzone w XIX wieku w zreformowanych społecznościach religijnych, świętowanie pełnoletniości religijnej dziewczynek, które ukończyły 12 rok życia.

Bethamidrasz (Bet - ha Midrasz)

dom nauki

Dom nauki i modlitwy.Tu Żydzi zbierali się by organizować nabożeństwa, jak również, by wspólnie studiować nauki religijne i dyskutować o nich. Domy te mogły należeć do gminy lub być własnością prywatną. W społeczności chasydów zakładano własne domy modlitwy i nauki nazwyane popularnie "Sztibl".

bima

specjalne podwyższenie z pulpitem

(hebr. "bima" – podium) Specjalne podwyższenie z pulpitem umieszczone na środku pomieszczenia modlitewnego, z którego odczytywano Pismo Św., a kapłani błogosławili wiernych.

brit mila

obrzezanie

(hebr. brit mila - "przymierze obrzezania"), obrzezanie syna zrodzonego z żydowskiej matki. Akt ten stanowi symbol Przymierza, jakie zostało zawarte niegdyś między Bogiem i Abrahamem. Obrzeznanie dokonywane jest ósmego dnia życia chłopca, w obecności dziesięciu Żydów.

bubelach

małe babeczki

Babeczki gryczane, pieczone w specjalnych naczyniach, które jedzono na ciepło z masłem.

Bund

Socjalistyczny, Powszechny Żydowski Związek Robotników

Socjalistyczny, Powszechny Żydowski Związek Robotników, założony w 1897 r. w Wilnie. Nazwa pochodziła od podawanej w języku jidysz nazwy "Związek” czyli "Bund”. Była to socjalistyczna partia żydowska, która głosiła hasła równouprawnienia Żydów jako mniejszości narodowych. Twierdziła, że językiem narodowym Żydów jest jidysz, stąd też promował oświatę, kulturę i literaturę w tym języku. Przeciwstawiał się ideom syjonistycznym, twierdząc, że Żydzi mogą posiadać autonomię we wszystkich krajach diaspory. W okresie międzywojennym Bund był jedna z największych i najsilniejszych partii żydowskich w Polsce.