Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Gans niezwykła rodzina


Nie tylko Freuchen Gans była niezwykłą kobietą ona pochodziła z rodziny niezwykłych osobowości.

Jej dziadek Salomon Gans, urodzony w Lippe, był pierwszym Żydem w Westfalii, który miał nazwisko. Był twórcą tradycji rodzinnej, z której wywodzili się znani rabini, czołowi działacze gmin, uczeni, bankierzy i Żydzi dworscy; do jego potomków zalicza się również Heinrich Heine.

Ojciec Freuchen Josua Seligmann Gans w 1579 roku otrzymał prawo pobytu w mieści Minden, za które zapłacił bardzo wysoką sumę 1.000 talarów; świadczy to o zamożności rodziny.
Nagrobek Davida Gansa z Pragi Nagrobek Davida Ben Salomona Gansa na cmentarzu żydowskim w Pradze.
Fotografia: Żydowskie Muzeum Westfalii

Światowej sławy uczony w Pradze


Syn Salomona (a wujek Freuchen) David Gans (15411613), prawdopodobnie urodzony w Lippstadt, jest znany na całym świecie, jako uczony z Pragi. Był wzorem dla Żydów swoich czasów, posiadał nowoczesną wiedzę i europejskie horyzonty. Był kompetentny nie tylko w tematyce religijnej, ale także w historii, matematyce, geografii i astronomii.

Po studiach w Bonn i we Frankfurcie kształcił się u rabinów w Krakowie i w Pradze. Jego nauczycielem był znany rabin i nauczyciel Talmudu Juda Bezalel Liwa, nazywany Rabbi Löw, który często zostaje łączony z legendą o Golem.

Wolni od dogmatów i religijnych barier


David Gans współpracował z astronomem Johannesem Keplerem i Tycho de Brahe i wydał w 1592 między innymi:"Zemach David", szeroko rozpowszechnioną, tłumaczoną na wiele języków, dwutomową żydowską kronikę świata. W dziele tym obserwował i analizował reformację i wojny religijne. Jego opinie o stosunkach chrześcijańsko-żydowskich i władcach chrześcijańskich były wolne od dogmatów i barier religijnych, często jednak wypadały jako trochę złagodzone.