Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


Gans – een buitengewone familie


Freuchen Gans was niet alleen een buitengewone vrouw –ze stamde uit een familie met belangrijke persoonlijkheden.

Haar grootvader Salomon Gans, geboren in Lippe, was zonder twijfel de eerste jood in Westfalen, die een familienaam droeg. Hij werd de stamvader van een traditionele familie die belangrijke rabbijnen, burgemeesters, geleerden, bankiers en "hofjoden"  Deze term opzoeken in het glossariumvoortbracht; tot zijn nazaten hoorde ook Heinrich Heine.

Freuchen's vader Josua Seligmann Gans verwierf in 1579 het verblijfsrecht in de stad Minden voor de zeer hoge som van 1.000 daalders, wat een aanwijzing is voor de grote rijkdom van de familie.
Grafsteen van David Gans in Praag David ben Salomon Gans' grafsteen op de joodse begraafplaats in Praag.
Foto: Joods Museum Westfalen

Wereldberoemde geleerde in Praag


Salomon's zoon (en Freuchen's oom) David Gans (1541–1613), waarschijnlijk geboren in Lippstadt, werd als geleerde in Praag wereldberoemd. Hij was in zijn tijd een voorbeeld voor de joden vanwege zijn moderne kennis en Europese horizon, niet alleen competent in religieuze zaken maar ook in geschiedenis, wiskunde, geografie en astronomie.

Na zijn studie in Bonn en Frankfurt volgde hij een opleiding bij rabbijnen in Krakau en Praag; zijn leraar was de bekende rabbijn en talmoedgeleerde Juda ben Bezalel Liwa, genaamd rabbijn Löw, die vaak met de de golem in verband gebracht wordt.

Niet gehinderd door dogma's en religieuze barrières


David Gans stond ook in contact met de astronomen Johannes Kepler en Tycho de Brahe en publiceerde onder andere in 1592 "Zemach David", een in verschillende talen wijd verbreide joodse wereldkroniek in twee banden. Hij bestudeerde en analyseerde in dit werk reformatie en godsdienstoorlogen; zijn mening betreffende de christelijk-joodse betrekkingen en de christelijke heersers bevrijdde zich van dogma's en religieuze barrières, vielen echter ook vaak wat vergoelijkend uit.