Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Wkład do unowocześnienia żydowskiego nauczania


Okazało się, że nauczanie w szkole żydowskiej w Groningen było zbyt nowoczesne dla tradycyjnie żyjących Żydów.

Książka wykształconego w Amsterdamie "oświeconego" nauczyciela S.J. van Ronkel, 1845 r. Strona tytułowa podręczniku, napisanego przez wykształconego w seminarium nauczycielskim w Amsterdamie, "oświeconego" nauczyciela S.J. van Ronkel, 1845 r.
(RHC GrA Tg 1769 invnr. 10604)
Ideały, które inspirowały szkołę i jej program nauczania miały jeszcze przez następne dziesięciolecia służyć jako wzór dla innych szkół żydowskich w innych miejscach Holandii. W tym sensie Tipereth Bachurim była bardzo znacząca.

Mimo, że Tipereth Bachurim, była otwarta dla wszystkich warstw społeczeństwa, okazała się być zbyt postępowa. Już w 1818 roku, w piwnicy budynku powstało pomieszczenie dla najbiedniejszych. W 1824 roku ostatecznie przypieczętowano oddzielenie dzieci biednych od bogatych.

szkoły obywatelskieTaki rozwój rozpoczął się już wcześniej. Od 1818 bogatsi rodzice posyłali swoje dzieci do tak zwanych "szkół obywatelskich", prywatnych nauczycieli. Podział szkoły na "biedną" i "bogatą" był skutkiem uregulowań administracyjnych. Ministerstwo Kultury subwencjonowało szkoły dla ubogich i chciało mieć dokładny wgląd w to jak wydawane są pieniądze, przeznaczone wyłącznie dla biednych.

Jak widzimy, po krótkim czasie wzniosłych ideałów założycieli, w praktyce niewiele z tego zostało. Zarówno w kręgach żydowskich, jak i w chrześcijańskich istniał zbyt duży opór przeciw zmianom w nauczaniu. To w tym wypadku nie oznacza, że znaczenie tej instytucji nauczającej było ograniczone. Jeszcze daleko poza XIX wiek ten program nauczania miał służyć jako wzór dla innych szkół żydowskich.

Niezrealizowane ideały


Żydowskie kształcenie pedagogiczne w Amsterdamie dostarczało nowoczesnych nauczycieli. Ponieważ instytucja ta zdominowana była przez przyjaznych refomie Żydów, ich ideały powoli rozprzestrzeniały się po wszystkich krańcach Holandii. Jednakże idea, by poprzez nauczanie wpłynąć w przyszłości na zmianę wykonywanych przez Żydów zawodów, nie został urzeczywistniony. Około 1800 roku większość Żydów pracowała w sektorze usług, 100 lat później nic się niestety nie zmieniło.
Jednak ogólnie nie można porównywać sytuacji z 1900 roku z rokiem 1800. Dzieci żydowksie miały te same możliwości i szanse, co dzieci nieżydowskie. Nie mogło być mowy o tak zwanym "opóźnieniu cywilizacyjnym" w porównaniu z nieżydowskimi dziećmi. Zmieniło się także dążenie do"ureligijnienia". Około 1900 roku zmalała wiedza o własnej religii, nie można tego jednak zarzucić osobom odpowiedzialnym za nauczanie: działania polityczne skupiały się bardziej wokół rozwoju cnotliwych obywateli, nie dbając o nauczanie Żydów.