Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


De familie Hildesheim: de tweede generatie


De kansen die de emancipatiebeweging in het begin van de 19e eeuw aan joden bood zien we aan het levensverhaal van vader en zoon Hildesheim.

Korte necrologie van de in 1911 overleden Izak Hildesheim Deze korte necrologie van de in 1911 overleden Izak Hildesheim geven maar een deel weer van zijn vele activiteiten.
(RHC GrA Tg 999 invnr. 2942)
Meer succes nog dan de vader was de zoon Izak Hildesheim gegund. Hij trouwde twee maal: zijn tweede vrouw was Mietje Polak uit Wildervank. Evenals de vrouw van zijn vader, stamde ook zijn vrouw uit een hoog in aanzien staande familie. Onder zijn leiding groeide de bakkerij uit tot een instituut: de galletjes van Hildesheim werden wijd en zijd geroemd. Nog enkele jaren geleden spraken oude mensen met weemoed over deze galletjes.

Tijd van succes


Ook economisch moet het bedrijf gefloreerd hebben: want bij zijn dood in 1911 liet Izak Hildesheim maar liefst zes huizen na. En evenals zijn vader, vervulde ook zoon Izak talloze functies binnen de joodse gemeenschap: bestuurslid van de Armenkas, lid van de schoolcommissie, lid van de kerkenraad en het Dagelijks Bestuur, lid van het ressortale Dagelijks Bestuur en bestuurslid van de Alliance IsraŽlite UniverselleDeze term opzoeken in het glossarium.

Zijn tomeloze inzet op velerlei terrein werd in 1910 passend beloond met de benoeming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Melding van de oprichting van een comité voor hulp aan uit Russische joden, 1891 Izak Hildesheim was lid van een in 1891 opgericht comité voor hulp aan uit Rusland gevluchte joden.
(RHC GrA Tg 999 invnr. 2920)
In de opvang van joods-Russsiche vluchtelingen in 1891 in Groningen speelt hij ook een vooraanstaande rol. Soms komt hij van een bezoek aan de synagoge terug met een Russische of Poolse vluchteling, die hij aan zijn tafel noodt en wier verhalen diepe indruk op de familie maakten. Dat binnen een dergelijk gezin zionistische ideeŽn al vroeg wortel schieten is dan ook niet verwonderlijk.

Kansen voor joden


Hoewel de aanleiding hiervoor meer gelegen was in de verhalen van de vluchtelingen, dan in hun eigen situatie. Want bezien we wat vader en zoon Hildesheim, economisch en sociaal, in twee generaties hadden bereikt, dan is dat opnieuw een voorbeeld van de kansen die de emancipatiebeweging in de eerste helft van de 19e eeuw aan joden bood.
Izak Hildesheim en zijn echtgenote Mietje Polak Izak Hildesheim en zijn tweede echtgenote Mietje Polak.
Foto: L. Ast Boiten en G. Zaagsma, De Folkingestraat. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Groningen, p. 96
Was de vader Philip Mozes nog een arm weeskind uit het getto van Warschau, daar was de positie van de zoon al totaal veranderd: niet alleen wat betreft de vergaring van aardse schatten, maar ook wat betreft de vergaring van sociaal kapitaal, dat zijn hoogtepunt vond in de ontvangst van een prestigieuze koninklijke onderscheiding.