Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


Distantie tussen west- en oostjoden


Enige indrukken...

Krantenadvertentie Krantenadvertentie uit het Israelitischen Familienblatt.
Afbeelding: Joods Museum Westfalen
"De bidgemeenschap der oostjoden is een bijzondere gemeenschap en moet als een Poolse tegen de Duitse aard gerichte groep beschouwd worden"
(advocaat Dr. Löbenstein, Joodse Gemeente Herne, in de jaren 20)

"Niet de oostjoden moeten de Duitse joden dankbaar zijn, maar de Duitse joden de oostjoden, en wel voor de rijke joodse cultuur waarmee ze het Duitse Jodendom gestimuleerd hebben."
(Onbekende discussiedeelnemer op een oostjoodse conferentie in 1929)

"Zij spraken Jiddisch ..."


"Mijn vader en niet alleen hij, maar zeker ook al onze kennissen, keken op de oostjoden neer. Dit had twee redenen: Ten eerste vormden zij economisch een lagere stand ... (Mijn vader) was gewoon arrogant tegenover deze mensen: Die spraken slecht Duits, die spraken Jiddisch, ze kleedden zich raar - want er waren erbij die zich nog traditioneel kleedden, die een kaftan aantrokken. Bovendien zei men bij ons thuis: Die veroorzaken de risjesDeze term opzoeken in het glossarium. Wij worden bij de Duitsers absoluut niet als Duitsers geaccepteerd, hoewel wij al eeuwenlang hier wonen. Deze joden verschaffen Streicher in zijn "Stürmer" überhaupt pas zijn motieven."
(Uri Aloni/Hans Eulau, Essen, in de de jaren 80)

"Het zou dom zijn om op de westjoden te vertrouwen."
(Dr. Harry Epstein, Duisburg, circa 1920)


"Het moet ons duidelijk zijn dat de toekomst van onze gemeente, zoals trouwens van het hele Duitse Jodendom, in zeer belangrijke mate van deze nieuwe ontwikkelingen afhangt en het is verstandig om deze ontwikkeling tijdig zodanig te sturen dat ze alle stromingen in hun recht laat"
(Rabbijn Dr. Benno Jacob, Dortmund, circa 1922)