Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Tylko "harówka"?


Praca, interesy i zawody imigrantów żydowskich ze wschodniej Europy.

Jadalnia dla żydowskich robotników ze wschodu w Oberhausen Jadalnia w "baraku Belgów" w Oberhausen.
Zdjęcie: prywatne archiwum L. Heid
Większość Żydów przybyłych ze wschodniej Europy była pracownikami niewykwalifikowanymi, zatrudniani na przykład w budownictwie, przy wydobyciu węgla, w przemyśle hutniczym. Od innych przybyszy odróżniali się wyższym wykształceniem i większym zainteresowaniem kulturą.

Antysemickie uprzedzenia


Wiele razy byli dyskryminowani przez uprzedzonych antysemicko niemieckich urzędników i pracodawców za ich potrzeby religijne (na przykład cisza szabasowa).
Także w związkach zawodowych, Żydzi ze wschodu nie byli akceptowani, ponieważ ze względu na niskie oczekiwania płacowe uważano ich za "dusicieli płac".
Sypialnia dla żydowskich robotników ze wschodu Sypialnia dla żydowskich robotników ze wschodu w "baraku Belgów" w Oberhausen.
Zdjęcie: prywatne archiwum L. Heid
Akurat podczas pierwszej wojny światowej ci robotnicy pracowali w katastrofalnych warunkch i mieszkali w nieludzko przeludnionych kwaterach, często na terenie zakładu pracy. Od tej codzienności odrywali się poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych i we własnych organizacjach.

Awans społeczny


Od połowy lat dwudziestych dwudziestego wieku stopniowo zmieniała się struktura zawodowa Żydów ze wschodu, niektórym udało się poprawić swą sytuację socjalną. Wielu pracowników zajęło się rzemiosłem i handlem.
Ogłoszenie domu towarowego Reifeisen & Co. z Dorsten Ogłoszenie domu towarowego Reifeisen & Co. z Dorsten (założonego przez rodzinę Żydów ze wschodu).
Dobre kontakty z rodzinami robotników w Zagłębiu Ruhry i bardzo słabo rozwinięta sieć handlowa w małych miasteczkach, umożliły wielu proletariuszom żydowskim pracę jako obwoźni handlarze i drobni kupcy. Handlowali meblami, materiałami, ubraniami, często także środkami spożywczymi, rzeczami używanymi i szmatami.