Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


1933: Een protestbrief aan rijkspresident Hindenburg


Op 6 september 1933 schreef de "Eisendrath Cousins Club" – naar eigen zeggen een van de grootste familieclans van uit Duitsland stammende Amerikanen – aan de rijkspresident Paul von Hindenburg om tegen de behandeling van de "Duitsers van joods geloof" in te grijpen.

"Op grond van mijn rij van voorvaderen, die vele eeuwen teruggaat, alsmede door een diep medeleven en mijn zin voor gerechtigheid, verzoek ik u hiermede met nadruk om de Duitse joden te helpen, die door enige aspiranten van uw geliefde land zo miserabel behandeld worden. Onder de huidige machthebbers van uw land bevinden zich enige die een haatpropaganda (tegen de joden) verbreiden.… Ze zijn erop uit om door deze aanvallen het vertrouwen van vele en vooral jonge mensen te winnen en zich daardoor politieke invloed te verschaffen.

"Ordinaire intriges"


Deze veldtocht wordt door mensen gevoerd die hun ware aard en hun vulgaire intriges onder de dekmantel van het christendom of het Duitse patriotisme verbergen. Deze mensen zijn een belediging voor zowel de christenen als de Duitse patrioten, van wie niemand verantwoordelijk is voor deze stompzinnige en uiterst gevaarlijke, eerzuchtige en bedrieglijke politieke kliek. De wereld heeft dit intussen begrepen, en wanneer u niet helpt om deze grote onrechtvaardigheid uit de wereld te helpen, dan zult u het respect van de andere naties en alle rechtschapen mensen verliezen...
De familie van Joseph en Laura Eisendraht in München 1925 Ook een verbinding met Duitsland: de familie van Joseph en Laura Eisendraht bij een bezoek aan het Hofbräuhuis te München 1925.
Foto: Joods Museum Westfalen
Natuurlijk vormen de mensen van het joodse geloof ook een deel van het Duitse volk, net zoals katholieken of protestanten dit recht mogen opeisen. Daaraan veranderen ook politieke domheid en immorele propaganda niets, die probeert het tegendeel te beweren. In Duitsland leven geen betere Duitsers dan de joodse Duitsers, wanneer men überhaupt wil vergelijken…. Een staat die zich leent voor onrechtvaardigheid, wreedheid, intoleratie, bekrompenheid en blind fanatisme verliest het respect en is onvermijdelijk bestemd om onder te gaan."