Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Rabin i jego zadania


Zarząd stał zawsze na czele gminy.

Rabini udający się na modlitwę Rabini udający się na modlitwę. Pocztówka sprzed 1918 r.
Wraz z podległymi mu instytucjami zarządzał gminą oraz reprezentował ją na zewnątrz. Liczba członków w zarządzie gminy zależała od wielkości samej gminy. Posłów na Sejm Czterech Ziem (Waad Arba Aracot) wybierano na posiedzeniach zarządu poszczególnych gmin żydowskich w Polsce.

Duchowym przywódcą w gminie był rabin – znawca Tory Sprawdź hasło w glosariuszu i prawa. On stał na czele Zarządu. Miał prawo rozstrzygać wszelkie spory religijne, udzielał ślubów, nadzorował nauczanie w szkołach religijnych, przewodniczył rozprawom sądowym. Sławę swoją zdobywał uczciwością, pobożnością i wiedzą, a gmina opłacała jego pracę ze składek wszystkich członków gminy.

Uzależniony od zamożności gminy


Wysokość płacy zależała od wielkości i zamożności gminy, a także od sławy i renomy samego rabina. Naczelnym rabinem dla miasta Lublina był w tym okresie Mordechaj Jaffe, jeden z największych uczonych Żydów w Polsce. Wychowywał się w Pradze. Gdy wygnano Żydów z Czech udał się z Pragi do Włoch, gdzie pogłębiał swoją wiedzę. W 1574 r. przybył do Lublina i objął stanowisko rabina po zmarłym Salomonie Lurii. Następcą Mordechaja był z kolei Rabbi Mair ben Gedalia, zwany też Maharam Lublin. Urząd ten Mair sprawował do 1616 roku.

Obok rabina nadzór w gminie sprawowała również Rada Starszych. Do jej obowiązków należało sprawowanie opieki nad synagogą, cmentarzem, domami modlitwy i nauczaniem. Ponadto do jej obowiązków należała pomoc społeczna i opieka nad najbiedniejszymi współwyznawcami, sprawy finansowe, czyli zarządzanie majątkiem gminy.