Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


"Simon"


W zbiorach Muzeum Lubelskiego znajdują się piękne obrazy malowane farbą olejną, kredką lub czarno– białe szkice rysowane naprędce, jakby od niechcenia.

Symcha Binem Trachter. Kościół na Podwalu. Rysunek kredką. Symcha Binem Trachter. Kościół na Podwalu. Rysunek kredką z 1921 roku. Oryginał w zbiorach Muzeum Lubelskiego.
To prace żydowskiego malarza Symchy Binem Trachtera.

Symcha Binem Trachter przyszedł na świat w Lublinie w 1893 roku. Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej, jego ojciec – Szymon, właściciel kilku kamienic lubelskich, prowadził sklep.

W Warszawie i Krakowie


Symcha od wczesnego dzieciństwa przejawiał spore zainteresowanie malarstwem, którego niestety nie akceptowali rodzice. W 1911 roku wyjechał do Warszawy i podjął naukę w Szkole Sztuk Pięknych. W 1915 roku przeniósł się do Krakowa by pogłębiać zdobyta wiedzę w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1918 roku wyjechał na półroczne stypendium do Wiednia.

Po ukończeniu studiów wrócił do rodzinnego miasta i otworzył własna pracownię. W środowisku lubelskim stał się bardzo popularny i znajdował nabywców na większość swoich prac.

Rysował kredką piękne obrazy przedstawiające architekturę Lublina oraz portrety i pejzaże. Wszystkie swoje prace podpisywał "Simon".
Symcha Binem Trachter. Pejzaż z południa Francji. Obraz olejny Symcha Binem Trachter. Pejzaż z południa Francji. Obraz olejny z około 1928 roku. Oryginał w zbiorach Muzeum Lubelskiego.

Fascynacja impresjonizmem


W 1925 roku Symcha wyjechał do Paryża, artystycznej stolicy świata i pozostał tam przez 4 lata, ucząc się malarstwa od wielkich mistrzów w Luwrze i poznając malarstwo współczesne. Zafascynował go impresjonizm, co będzie miało wyraz w przyszłych jego pracach.

W 1929 roku pożegnał Paryż i wrócił na stałe do Lublina. Na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej przeniósł się do Warszawy. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w warszawskim getcie, gdzie nieprzerwanie pracował. W nocy z 26 na 27 sierpnia 1942 roku wraz z innymi artystami został wywieziony do Treblinki, skąd już nie wrócił.
Symcha Binem Trachter. Pejzaz z Lublina. Obraz olejny Symcha Binem Trachter. Pejzaż z Lublina. Obraz olejny, niedatowany. Oryginał w zbiorach Muzeum Lubelskiego.

Stary Lublin


Prace Symchy Binem Tachtera, zwłaszcza rysunki pokazujące stary Lublin z jego romantycznymi zaułkami dzielnicy żydowskiej, Bramą Grodzką, synagogą Maharszala, wywierają bardzo silne wrażenie.

Niestety większa część prac artysty uległa zniszczeniu lub zaginęła podczas wojny. Muzeum Lubelskie posiada kilkanaście prac artysty. Jego obrazy znajdują się także w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Żydowskim Instytucie Historycznym oraz w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.

W Groningen...