Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


De "Lembecker Kassiber" (geheime brief)


Via de christelijke medereiziger van de in Lembeck als gijzelaar genomen Kaufman en Leser hoorden de vrouwen van de beide handelaren, Esther en Agate, dat hun mannen opgepakt waren.

De Lembecker Kassiber (geheime brief) van 1602 De Lembecker Kassiber (geheime brief) van 1602.
(Joods Museum Westfalen, Dorsten)
Ze drongen er bij de regering van het hertogdom Kleef, onder wiens bescherming de mannen stonden, op aan om protestbrieven te schrijven. Uiteindelijk slaagden zij er zelfs in om de Lembecker gevangenis te bezoeken, waar ze constateerden dat hun mannen uitsluitend gevangen gehouden werden, omdat ze joden waren.

De Lembecker slotheer weigerde om de joden vrij te laten en beriep zich in dit verband op een besluit van de standen uit 1584 waarin stond dat "geen zigeuner of heiden of jood in deze sticht geduld, begeleid, beherbergd of op een andere manier ondergebracht mocht worden".

Gevangenschap


In verband met de vrijlating van de beide joodse kooplieden werden talrijke activiteiten ondernomen.
Daartoe behoorde ook een uit de gevangenis gesmokkelde geheime brief hören Sie dazu einen kurzen Audiobeitragvan Jacob Kaufman in het Westjiddisch aan zijn vrouw Esther. Kaufman schreef over zijn zware gevangenschap en smeekte zijn vrouw om hulp. Hij adviseerde haar om de gehele voorraad gerst te verkopen; zij moest er ook maar iets "bijlenen, opdat ik er hier eervol uitkom"