Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Z Żółkiewki do Izraela


Podpisany przez dowództwo niemieckie akt bezwarunkowej kapitulacji w dniu 9 maja 1945 roku zakończył działania wojenne w Europie.

Getto w Lublinie Getto w Lublinie.
Fotografia ze zbiorów Romana Krawczyńskiego / Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka Teatr NN"
Pomimo końca drugiej wojny światowej, mimo radości z zakończenia najbardziej barbarzyńskiej z wojen w dziejach ludzkości, Polsce nie dane było zaznać pełni pokoju i owoców zwycięstwa.

Migracje ludności na ziemiach polskich pod koniec wojny i tuż po jej zakończeniu znacznie przybrało na sile. Szczególnie dotyczyło to ludności żydowskiej. Z masakry hitlerowskiej ocalało na ziemiach polskich około 80 000 Żydów. (Przed wojną było ich przeszło 3,5 miliona!) Dla nich Polska nie stanowiła już azylu ani ziemi obiecanej. Wiele osób nie było w stanie budować nowego życia na zgliszczach dawnego życia i prochach swych najbliższych wymordowanych w czasie Holocaustu.

Bardzo wielu z nich zdecydowało się więc na emigrację na zachód Europy, stamtąd zaś do Izraela. Taką właśnie decyzję podjął Chaim Zylberklang, zamieszkały przed wojną w malutkiej miejscowości Żółkiewka na Lubelszczyźnie. Do dziś jednak z rozrzewnieniem wspomina dzieciństwo i młodość na polskiej ziemi...

Czytaj też następujący artykuł