Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


De Joodse Vrouwenbond


Maatschappelijk sociaal werk door vrouwen was niet alleen in de maatschappij als geheel, maar ook bij de joden omstreden. Van joodse vrouwen werd (in de gemeenten) alleen verwacht dat ze caritatief werkten of (in de vrouwenbeweging) hun joodszijn verloochenden.

Het diagram toont een "stamboom" van de activiteiten van de Joodse Vrouwenbond "Stamboom" van de activiteiten van de Joodse Vrouwenbond.
Daardoor ontstond in 1904 de Joodse Vrouwenbond; in het centrum van zijn werk stond de strijd tegen de prostitutie van uit Oost-Europa binnengesmokkelde meisjes, voor werkende vrouwen en een betere opleiding van meisjes en vrouwen.

De meeste leden van de door Bertha Pappenheim opgerichte bond behoorden tot de middenstand. Het gematigd burgerlijke feminisme van de hier verzamelde vrouwen bood ook ruimte voor een grote waardering voor huishoudelijk werk en krachtige nationale uitingen in het kader van de Eerste Wereldoorlog.
Ottilie Schönwald uit Bochum Ottilie Schönwald (1883-1962) was de laatste voorzitster van de Joodse Vrouwenbond voor de ontbinding in 1938, bovendien gemeenteraadslid in Bochum.
Foto: Leo Baeck-Instituut

Tegen het anti-semitisme


Aan het eind van de jaren 20 engageerden zich meer dan 50.000 vrouwen in de Joodse Vrouwenbond voor sociale kwesties en voorlichtingswerk tegen het antisemitisme.

De laatste voorzitster van de Joodse Vrouwenbond voor 1939, Ottilie Schönwald uit Bochum, streed met vele anderen onder andere voor het volledige stemrecht voor vrouwen in alle joodse gemeenten, dat pas in 1926 in een deel der gemeenten ingevoerd was.
Landkaart met groepen van de Joodse Vrouwenbond Landkaart met groepen van de Joodse Vrouwenbond circa 1930.
(uit de CV-krant)

Thema "Afscheid"


De laatste jaren van de Joodse Vrouwenbond tot zijn gedwongen opheffing in 1938 werden gekenmerkt door het thema "afscheid" - het sociale werk in de kleiner wordende joodse gemeenschappen en de voorbereiding van emigraties stonden in het middelpunt van de activiteiten.
Met de wederopbouw van joodse organisaties na 1945 onstond ook de Joodse Vrouwenbond opnieuw.