Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Jeanette Wolff i "Zedaka"


Niemiecko-żydowska polityka Jeanette Wollf jest znaczącym przykładem tego, jaką rolę pełniła "Zedaka" czyli tak zwana dobroczynność w żydowskim życiu.

Na zdjęciu widoczna jest puszka Zedaki Puszka na jałmużnę gminy chasydzkiej z południowej Polski.
(wypożyczona dla Żydowskiego Muzeum Westfalii)
Jeanette Wolff była przez długi okres życia zaangażowana w politykę swojej partii i w pracę społeczną przede wszystkim w Jüdischen Frauenbund (Żydowski Związek Kobiet).

"Dlatego pokazuję Ci twój obowiązek, masz pomoć biedniemu bratu, który mieszka w twoim kraju" ten postulat dobroczynności i sprawiedliwości z piątej księgi Mojżesza odgrywa dla Żydów od dawna centralną rolę.
Nie chodzi tu o indywidualną dobroczynność tych, którzy posiadają tym, którzy nic nie mają. Stwarza się tym pewien sposób prawa do współwłasności majątkowej.

Ten biblijny nakaz dotyczył początkowo tylko prostych warunków życiowych. Sierotom i wdowom należy się reszta ze żniwa, a każdego siódmego roku biedni mają otrzymać cały plon. Późniejsza interpretacja prowadziła do kas biednych, kuchni dla biednych i podobnych instytucji. Dawca i przyjmujący powinni w miarę możliwości nie być w bezpośrednim kontakcie, by nie popaść we wzajemną zależność.

Współczucie i pocieszenie


Za najbardziej dobroczynnego uważa się tego, który daje ubogiemu pomoc dla samopomocy, by ten w przyszłości mógł sobie sam pomóc. Także osobiste współczucie i pocieszenie są jedną z ważnych form "Zedaki".
Zdjęcie grupowe z siedmioma członkami Żydowskiego Związku Kobiet Grupa Jüdische Frauenbund (Żydowski Związek Kobiet) na konferencji w Jerusalem 1957 druga z lewej: Jeanette Wolff.
Fotografia: Franz-Neumann-Archiv, Berlin
Żydowskie organizacje społeczne są wyrazem tych religijnych obowiązków. Także po 1945 roku, w nowopowstających gminach żydowskich w Niemczech miały duże znaczenie. Większa część jej członków, Żydów ze wschodniej Europy bez korzeni, którzy raczej przypadkowo znaleźli się w Niemczech, potrzebowała zawodowej i socjalnej integracji. Podobnie przybyli po 1989 r. Żydzi z byłych republik Związku Radzieckiego.