Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


De gemeenteraadsverkiezingen


In 1918 begon de gemeenteraad van Lublin, die uit 46 leden bestond, met zijn werk.

Kinder tijdens een opvoering in het Cultuurhuis Kinder tijdens een opvoering in het Cultuurhuis.
Foto: Collectie Simcha Wajs / "Brama Grodzka – Teatr NN"
De eerste raadsverkiezingen vonden op 23 februari plaats, waarbij de "Bund" vijf raadsmandaten behaalde. In de daaropvolgende jaren steeg het aantal mandaten regelmatig, hetgeen de groeiende belangstelling voor de partij bevestigde.

Tot gemeenteraadsleden werden vertegenwoordigers van de joodse intelligentsia alsmede arbeiders en ambachtslieden gekozen. De partij publiceerde eigen tijdschriften, het weekblad "Lubliner Sztyme" en het dagblad "Noje Folkscajtung", dat over het actuele nieuws met betrekking tot de door de partij gevoerde politiek informeerde. Deze tijdschriften werden in het Jiddisch gedrukt.

De "Bund" begon ook met de bouw van een groot joods cultuurcentrum, waarin een school, een theater en een bibliotheek zouden moeten komen.
Gemeenteraadsverkiezingen in 1937 Gemeenteraadsverkiezingen in 1937.
Foto: Collectie Simcha Wajs / "Brama Grodzka – Teatr NN"

Grote invloed op het politieke leven


De "Bund" was de sterkste politieke groepering die door de joodse gemeenschap in de provincie Lublin opgericht werd. De partij nam actief aan parlements- en gemeenteraadsverkiezingen deel. Via zijn raadsleden oefende de "Bund" een grote invloed op het politieke en economische leven van de stad uit. Bovendien hechtte de Bond grote waarde aan de bevordering van de cultuur en het onderwijs van de joodse bevolking in Lublin.