Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Przywódcy partii


Najbardziej aktywnymi działaczami partii w Lublinie byli: Bela Nissenbaum i Szloma Herszenhorn.

Bela Szpiro-Nissenbaum z mężem Jankielem Bela Nissenbaum z mężem.
Fotografia ze zbiorów Symchy Wajsa / Archiwum Ośrodka "Brama Grodzka – Teatr NN”

Bela Nissenbaum (1890–1944 ?)


Bela (Bajla) Szpiro Nissenbaum była bardzo znaną działaczką polityczną, wyróżniała się szczególnie dużą aktywnością w Radzie Miejskiej. Jako jedyna spośród radnych ugrupowań żydowskich wybierana była do Rady Miasta przez pięć kolejnych kadencji.

Urodziła się w 1890 w Lublinie. w rodzinie zamożnego chasyda Szlomy Szpiro, właściciela lubelskiej drukarni i sklepów z materiałami piśmiennymi. Otrzymała staranne wychowanie religijne.

Po ukończeniu gimnazjum i kursów handlowych prowadziła księgowość w sklepie swego ojca. Wyszła za mąż za pisarza, redaktora gazety "Lubliner Tugblat" – Jankiela Nissenbauma. Wówczas rozpoczęła swą działalność polityczną. Wstąpiła do socjalistycznej organizacji żydowskiej i zaopiekowała się organizacją młodzieży żydowskiej o nazwie "Cukunft". Od 1927 roku przewodniczyła Stowarzyszeniu Żydowskich Kobiet Pracujących.
W Radzie Miejskiej przez cały okres międzywojenny kładła duży nacisk na sprawy natury społecznej i kulturalnej. Jednocześnie walczyła na forum Rady o przyznanie Żydom specjalnych praw autonomicznych, by mogli pielęgnować swą narodową tożsamość.

W czasie II wojny światowej w 1941 roku została aresztowana przez Gestapo, przewieziona do kobiecego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie zginęła na przełomie 1943/1944 roku.

Szloma Herszenhorn ( 1888–1953)


Szloma Herszenhorn – lekarz społecznik – działacz Bundu w latach 1927–1939 czterokrotnie sprawował mandat Radnego. Był pierwszym Żydem na stanowisku vice prezesa Rady Miejskiej.

Urodził się w 1888 roku w bogatej rodzinie chasydzkiej w Lublinie. Tutaj też uczęszczał do Gimnazjum, lecz za współprace z Bundem w 1904 r. został zmuszony do opuszczenia Lublina. W 1918 roku otrzymał dyplom lekarza na Uniwersytecie w Pradze. Pracował w żydowskiej przychodni zdrowia w Lublinie, zasiadał w radzie szpitala żydowskiego.

Działał bardzo aktywnie w lubelskim środowisku żydowskim o czym świadczy wybór w 1936 roku do Rady Żydowskiej Lubelskiej Gminy Wyznaniowej. Gorliwie czuwał nad zdrowiem ludności żydowskiej, skutecznie zabiegał o zwiększenie wydatków miejskich na opiekę społeczną. Reprezentował głównie interesy ludności biednej, a w szczególności bezrobotnych i pozbawionych dachu nad głową. Domagał się tworzenia nowych domów dziecka i przedszkoli Jesienią 1939 roku dr Herszenhorn udał się do ZSRR. Wrócił do Lublina w lipcu 1944 roku z I Armią Wojska Polskiego.

W 1949 roku wyjechał do Izraela a następnie do Australii. Zajął się przygotowaniem projektu utworzenia ośrodka zdrowia dla emigrantów żydowskich. Zmarł 2 stycznia 1953 roku w Australii.