Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


De partijvoorzitters


De actiefste partijleden waren Bela Nissenbaum und Shloma Herszenhorn.

Bela Nissenbaum met haar echtgenoot Jankiel Bela Nissenbaum met haar echtgenoot. Foto uit het jaar 1936.
Foto: Collectie Simcha Wajs / "Brama Grodzka – Teatr NN"

Bela Nissenbaum (1890–1944?)


Bela (Bajla) Szpiro Nissenbaum was een bekende activiste, die zich in het bijzonder in de gemeenteraad inzette. Zij werd als enige van de leden van de joodse groeperingen vijf achtereenvolgende ambtsperioden in de gemeenteraad gekozen.

Bela Nissenbaum werd in 1890 in Lublin geboren und was de dochter van de rijke Chassidim Shlomo Shpiro, die eigenaar van de Lubliner drukkerij en een winkel voor schrijfbehoeften was. Ze werd streng religieus opgevoed.

Nadat zij het gymnasium en haar opleiding aan de handelsschool afgesloten had, nam zij de boekhouding in de zaak van haar vader over. Zij trouwde met een schrijver, de redacteur van het "Lubliner Tugblat" – Jankiel Nissenbaum. In die tijd begon zij met haar politieke activiteiten. Ze werd lid van een socialistisch-joodse organisatie en begeleidde de joodse jeugdorganisatie "Cukunft". Vanaf 1927 was zij voorzitster van de vereniging "Joodse werkende vrouwen".
In de tijd tussen de beide Wereldoorlogen gold haar belangstelling vooral de maatschappelijke en culturele zaken en problemen, die in de gemeenteraad besproken werden. Bovendien streed zij er in de gemeenteraad voor dat de joden bepaalde autonomierechten toegekend werden, waardoor het voor hen mogelijk zou zijn om hun nationale identiteit te bewaren.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1941, werd zij door de Gestapo gearresteerd en naar het concentratiekamp Ravensbrück gebracht, waar ze omstreeks de jaarwisseling 1943/1944 om het leven kwam.

Shloma Herszenhorn (1888–1953)


Shloma Herszenhorn – arts en gedreven burger – was van 1927–1939 lid van de "Bund" en oefende het raadsmandaat in deze tijd viermaal uit. Hij was de eerste jood, die in de gemeenteraad tot vice-president gekozen werd.

Shloma Herszenhorn werd in 1888 in Lublin als lid van een rijke chassidische familie geboren. Hier bezocht hij ook het gymnasium, maar werd wegens zijn samenwerking met de "Bund" in 1904 gedwongen om zijn geboortestad te verlaten. In 1918 behaalde hij de titel van doctor in de medicijnen aan de Universiteit Praag. Hij werkte in een joodse polikliniek in Lublin en was lid van de joodse ziekenhuisraad.

Hij nam zeer actief aan het joodse maatschappelijke leven deel en werd in 1936 in de raad van de Joodse Gemeente gekozen. De nadruk van zijn werk lag op het gebied van de gezondheidszorg en de sociale voorzieningen van de joodse gemeente en hij streed met succes voor de verhoging van de openbare uitgaven op deze gebieden. Met zijn werk vertegenwoordigde bij vooral de belangen van de arme, werkloze en dakloze mensen van de joodse gemeente. Zo ondersteunde hij bijvoorbeeld de stichting van een nieuw weeshuis en een kinderbewaarplaats. In de herst van 1939 vertrok doctor Herszenhorn naar de Sovjet Unie. In juli 1944 kwam hij met het 1ste Poolse Leger naar Lublin terug.

Vijf jaar later, in 1949, emigreerde hij naar IsraŽl en daarna naar AustraliŽ, waar hij zich voor de oprichting van een medisch centrum voor joodse emigranten inzette. Szloma Herszenhorn stierf op 2 januari 1953 in AustraliŽ.