Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Program partii


Bund – jako pierwsza w Lublinie żydowska partia socjalistyczna, rozpoczął swoją działalność w latach 1903–1905. Partia ta powstała w Wilnie, w 1897 roku.

Początkowo działała nielegalnie, by później przekształcić się w oficjalnie działająca partię żydowską, na terenie całej Lubelszczyzny. Bund brał aktywny udział w życiu politycznym Polski, jako największe ugrupowanie socjalistyczne Żydów. W 1918 roku odbył się w Lublinie krajowy zjazd tej partii.

Robotnicy, rzemieślnicy i inteligencja


Działalność Bundu rozwijała się szczególnie wśród robotników żydowskich, rzemieślników i inteligencji. Pod kierownictwem Bundu działała też organizacja młodzieży żydowskiej o nazwie "Cukunft”, stowarzyszenie dziecięce "Skif” oraz kobieca organizacja Bundu "Jaw”. We wszystkich tych organizacjach starano się realizować główne punkty programu partii.
Od pierwszych chwil swojego istnienia partia "Bund" zdecydowania przeciwstawiała się asymilacji Sprawdź hasło w glosariuszu i emigracji ludności żydowskiej z Polski. Zwolennicy partii uważali, że niemożliwe jest utworzenie państwa izraelskiego w Palestynie i należy tu w Polsce bronić praw ludności żydowskiej.

Narodowo - kulturalna autonomia


Dążyli do przyznania ludności żydowskiej w Polsce odrębnej autonomii narodowo-kulturalnej. Zdecydowanie opowiadano się za kulturą jidysz - we wszystkich swych publikacjach Bund posługiwał się tylko tym językiem. Jednocześnie opowiadano się za laicyzacją życia społecznego, starano się uwolnić szkolnictwo żydowskie od wpływów religijnych.

Bund starał się wpływać na działalność organizacji oświatowych, sportowych i charytatywnych. Nieprzeciętną role odgrywał Bund w organizowaniu szkolnictwa podstawowego i pracy wychowawczej, kolonii letnich dla dzieci innych tego typu akcji. Z tak przygotowanym programem przedstawiciele partii wzięli udział w polskich wyborach parlamentarnych.