Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


Het partijprogramma


Als eerste joods-socialistische partij in Lublin begon de in 1897 in Vilna opgerichte "Bund"
zijn activiteiten in de jaren 1903–1905.

Aanvankelijk waren deze politieke activiteiten illegaal, maar in de loop der tijd wijzigde zich de "Bund" in een legaal erkende partij, die in de gehele provincie Lublin actief was. De "Bund" was de grootste socialistische joodse groepering en nam actief aan het politieke leven in Polen deel. In 1918 werd het landelijke partijcongres van de "Bund" in Lublin gehouden.

Arbeiders, handarbeiders en intellectuelen


De aanhangers van de Bond kwamen voor het merendeel uit de kringen van de joodse arbeiders, ambachtslieden en intellectuelen. Onder leiding van de "Bund"
werden ook de joodse jeugdorganisatie "Cukunft", de socialistische kindervereniging "Skif" en de georganiseerde vrouwenvereniging "Jaw" actief. In al deze organisaties was het doel om de hoofdpunten van het partijprogramma te realiseren.
Vanaf het begin was de "Bund" sterk tegen de assimilatie en emigratie van de joodse bevolking uit Polen. De aanhangers van de partij gingen ervan uit dat stichting van een IsraŽlitische staat in Palestina onmogelijk zou zijn en om die reden moest ter plaatse voor de rechten van de joodse gemeenschap gestreden worden.

Streven naar nationale autonomie


De "Bund" streefde naar een nationale autonomie voor de joodse bevolking en sprak zich voor het behoud van de Jiddische cultuur uit. Alles wat de Bond publiceerde, werd uitsluitend in het Jiddisch geschreven. Bovendien kwam hij duidelijk voor een ontspanning van het maatschappelijke leven op en probeerde het joodse onderwijssysteem van de sterke religieuze invloed te bevrijden. De partij was er eveneens veel aan gelegen om invloed op de activiteiten van de onderwijs-, sport en liefdadigheidsinstellingen uit te oefenen. Met dit programma deden de vertegenwoordigers van de partij aan de Poolse parlementsverkiezingen mee.