Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Seminarium nauczycielskie jako motor przemian


Seminarium nauczycielskie w Münster założone przez Alexandra Haindorfa, które od 1874 r. jako pierwsze żydowskie seminarium nauczycielskie otrzymywało dotacje państwowe, uważane było za centrum kształcenia żydowskich nauczycieli w Westfalii i w Prowincji Reńskiej.

Budynek Fundacji Marksa-Haindorfa Widok budynku Fundacji Marksa-Haindorfa w Münster.
(37 sprawozdanie fundacji – Muzeum Żydowskie Westfalii)
Wiele miejsc nauczycielskich w prowincji obsadzili absolwenci Seminarium. Należy dodać, że w wielu przypadkach, Seminarium Haindorfa wspierało zakładanie szkół w Westfalii i w Prowincji Reńskiej. Wykwalifikowani absolwenci – wśród nich także pedagog i pisarz Jakob Loewenberg – potwierdzali renomę szkoły daleko poza granice regionu. Jednak w żadnym okresie działalności publiczno-prawnej Seminarium nie udało się uzyskać praw egzaminacyjnych.

Sprawozdanie Abrahama Treua z roku 1863 ilustruje jak wyglądał dzień powszedni w seminarium nauczycielskim Marksa-Haindorfa.

Otwarte możliwości


Instytucja podlega Fundacji Marksa-Haindorfa. Od chwili uznania fundacji przez państwo otworzyły się nowe możliwości, by starać się o nowe subwencje. Punktem ciężkości działalności fundacji są różne działy kształcenia w szkołach elementarnych i seminarium dla nauczycieli.
Pod wpływem dyrektora szkoły Dr. Meiera Spaniera zakład nauczycielski w dużym stopniu uwalnia się od powiązań religijnych i w pierwszym rzędzie widzi się jako nowoczesny zakład kształcący nauczycieli religii mojżeszowej.
Dr. Meier Spanier Dr. Meier Spanier (1864–1942), długoletni kierownik seminarium nauczycielskiego Marksa-Haindorfa.
Zdjęcia: H.Ch. Meyer 1962 r.
W konfrontacji z syjonizmem Sprawdź hasło w glosariuszu fundacja zderza się z celami utworzonego w 1893 r. "Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" ("Związek obywateli niemieckich wyznania mojżeszowego"),
który dąży do formalno-prawnej emancypacji Sprawdź hasło w glosariuszu przez szeroko pojętą integrację socjalną, przy pełnym uznaniu religijnej i kulturalnej tożsamości mniejszości żydowskiej. 27 grudnia 1900 r. z okazji jubileuszu 75-lecia, Meier Spanier jednoznacznie wyraził takie stanowisko.

Spór wewnątrz społeczności żydowskiej


Ta eksponowana pozycja reformatorska jest jednym z wielu powodów powtarzających się konfliktów między Żydami ortodoksyjnymi i dążącymi do reform, pojawiającymi się na miejscu i w całych Niemczech. Konsekwencją takich przekonań fundacji były niergularne wpłaty, lub całkowity brak wpłat pieniężnych ze strony gminy – to stawiało często fundację w trudnej sytuacji finansowej. Z drugiej strony, właśnie za zajęcie takiego stanowiska związek i fundacja otrzymywały datki od znanych osobistości chrześcijańskich.
Seminarium Nauczycielskie Marksa-Haindorfa, kilka miesięcy po 100-leciu istnienia, 31 marca 1926 roku, zostaje zamknięte.

Znaczącym powodem jest akademizacja zawodu nauczyciela szkoły ludowej i zmniejszanie liczby akademii pedagogicznych w Prusach. Nie udało się założyć akademii pedagogicznej wyznania mojżeszowego.