Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


Een pedagogische academie als motor van de hervorming


De door Alexander Haindorf opgerichte joodse pedagogische academie in Münster, die in 1874 als eerste joodse pedagogische academie in Pruisen staatssubsidie krijgt, geldt als centrum van de opleiding van joodse leraren in Westfalen en de Rijnprovincie.

Gebouw van de Marks-Haindorf-Stichting Beeld van het gebouw van de Marks-Haindorf-Stichting in Münster.
(37ste verslag van de stichting – Joods Museum Westfalen)
Vele betrekkingen voor leraren kunnen metgeslaagde kandidaten van de academie bezet worden, temeer daar de Haindorf-academie de oprichting van talrijke scholen in Westfalen en ten dele in de Rijnprovincie bevordert. Zijn gekwalificeerde geslaagden – onder andere de pedagoog en auteur Jakob Loewenberg – legden de grondslag voor het hoge aanzien tot ver buiten deze regio. De pedagogische academie verkrijgt echter nooit de publiekrechtelijke status en de bevoegdheid tot het afnemen van examens.

Hoe het dagelijks leven in de Marks-Haindorf pedagogische academie geregeld was, illustreert een verslag van Abraham Treu uit 1863.

Subsidies


Het instituut wordt gedragen door de Marks-Haindorf-Stichting. Sinds de publieke erkenning van het werk van de stichting bestaat de mogelijkheid om openbare subsidies aan te vragen; de stichting verplaatst het zwaartepunt van zijn werkzaamheden definitief naar de opleidingsinstellingen basisschool en pedagogische academie. Onder invloed van rector Dr. Meier Spanier bevrijdt zich de onderwijsinstelling in hoge mate van haar religieuze bindingen en ziet zichzelf primair als modern opleidingsinstituut voor Duitse onderwijzers van joods geloof.
Dr. Meier Spanier Dr. Meier Spanier (1864–1942), de langjarige rector van de Marks-Haindorf pedagogische academie.
Foto: H.Ch. Meyer 1962
In het dispuut met het zionisme Deze term opzoeken in het glossarium steunt de stichting de doelstellingen van de in 1893 opgerichte "Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" (Centrale vereniging van Duitse staatsburgers van joods geloof), die formeel de rechtelijke emancipatie Deze term opzoeken in het glossarium door een grondige sociale integratie bij volledige erkenning van de culturele en religieuze identiteit van de joodse minderheid als eis stelt. Dit brengt de stichting bij het 75-jarige bestaan op 27 december 1900 bij monde van Meier Spanier ondubbelzinnig tot uitdrukking.

Joods joodse discussie


Deze geŽxponeerde hervormingspositie is mede onderwerp van het steeds weer optredende conflict tussen orthodoxe en hervormingsgezinde joden ter plaatse en in heel Duitsland.

Voor de stichting heeft dit onregelmatige of geweigerde betalingen van de gemeenten tot gevolg, hetgeen haar steeds opnieuw in een moeilijke financiŽle situatie brengt. Vereniging en stichting ontvangen echter aan de andere kant juist wegens deze positie schenkingen van bekende christelijke persoonlijkheden.
De Marks-Haindorf pedagogische academie wordt op 31 maart 1926, een paar maanden na het 100-jarige jubileum van de stichting, gesloten. Een wezenlijke reden is de academisering van het beroep van lagere schoolleraar en de opbouw van de pedagogische academies in Pruisen. Een pedagogische academie voor de joodse confessie wordt niet opgericht.