Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


De schrijfster Jenny Aloni


Jenny Aloni heeft aanvankelijk geprobeerd om haar teksten in het Hebreeuws te schrijven. Maar dat was niet "haar" taal. Daarom besloot ze om in het Duits te schrijven.

Jenny Aloni in 1980 Jenny Aloni in 1980.
Foto: Jenny-Aloni-Archief, Paderborn
Toch gaat het in een groot deel van Jenny Aloniís werk om israŽlische ontwikkelingen en problemen; een van haar belangrijkste onderwerpen is de integratie van mensen van verschillende afkomst in de gemeenschappelijk staat IsraŽl. De oorlogen ter verdediging van IsraŽl in een vijandige omgeving, maar ook het drama van het joods-palestijnse conflict worden onderwerp van haar vertellingen en gedichten, net zoals de themaís eenzaamheid en maatschappelijke randgroepen.

"Jenny Aloniís teksten gaan over de geschiedenis, de politiek, de natuur en het lot van de mens als individu, maar meestal gaat het ook of primair over de algemene problemen van de mensen, vooral en steeds opnieuw over schuld en de vaak nauw daarmee verbonden vreemdheid en eenzaamheid, die uit het 'niet vergeten kunnen' voortvloeit", schrijft de Paderborner literatuurwetenschapper Hartmut Steinecke.

Sinds 1956 verschijnen haar werken in Duitsland.
Manuscript van Jenny Aloni Manuscript van een gedicht
van Jenny Aloni, 1980-1990.
Afbeelding: Jenny-Aloni-Archief, Paderborn

Ervaringen uit haar jeugd in Westfalen


In haar werk houdt zich de schrijfster Jenny Aloni ook steeds weer met de kindheids- en jeugdervaringen van haar jonge jaren in Westfalen bezig. Over het verlies van haar familieleden spreekt ze meestal slechts in bedekte termen. Het feit dat ze haar hele leven met het verlies van haar vaderland worstelde, komt niet alleen in het gebruik van de Duitse taal tot uiting, maar ook in haar bijzondere belangstelling voor het leven van de "Jeckes", de uit het duitstalige gebied naar IsraŽl geŽmigreerde joden.

Vanaf de jaren 60 heeft ze zich – waarschijnlijk door het Eichmann-proces in Jeruzalem – intensief met de verloren gegane herinneringen aan haar jeugd in Paderborn bezig gehouden en deze een literaire vorm gegeven.
Boekomslag "Der blühende Busch" Boekomslag van de eerste Duitse uitgave van Jenny Aloniís roman "Der blühende Busch" (De bloeiende struik), 1964.
Afbeelding: Jenny-Aloni-Archief

Bekroningen


In de taal van Jenny Aloni vermengen zich vaak een welhaast existentialistisch, tegenwoordig vreemd pathos met korte en precieze beschrijvingen. Met haar dramaís en hoorspelen had de schrijfster minder succes dan met haar romans en vertellingen; sommige werken konden alleen in een uitgave voor eigen rekening verschijnen. De erkenning in Duitsland nam sind het einde van de tachtiger jaren toe. De "Neue Zürcher Zeitung" rekende haar in 1993 tot de "markantste vertelsters van haar generatie".
Tot de vele onderscheidingen voor haar dichterlijk werk behoort onder andere de
Annette von Droste-Hülshoff-Prijs. Op 30 september 1993 stierf Jenny Aloni op 76jarige leeftijd in IsraŽl.

Het Jenny-Aloni archief aan de universiteit Paderborn, dat sinds 1996 ook haar literaire nalatenschap bewaard en wetenschappelijk evalueert, zet zich in voor de bewaring, acceptatie en verbreiding van haar werken. Meer over Jenny Aloni als schrijfster vindt men ook op de Internet-site "Jüdische Literatur in Westfalen" (Joodse literatuur in Westfalen).

En in Groningen...En in Lublin...