Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Lubelskie domy modlitwy


Synagoga Maharszala nie była jedyną żydowska świątynią w Lublinie.

Widok ogólny na dzielnicę żydowską, po prawej stronie budynek Synagogi Maharszala Widok ogólny na dzielnicę żydowską, po prawej stronie budynek Synagogi Maharszala. Fragment zdjęcia z lat 30-tych. Autor nieznany.
Fotografia: Ośrodek "Brama Grodzka Teatr NN"
Przy tej samej ulicy Jatecznej, ale po przeciwnej stronie, do 1939 roku działał Bethamidresz de Kahal gminny dom modlitwy i nauki. Była to prosta sala ze stołami i szafami wypełnionymi księgami religijnymi. Niektóre z nich pochodziły jeszcze z XVI i XVII wieku.

Pozostałe ważniejsze synagogi mieściły się już poza ulicą Jateczną.

Po przeciwnej stronie wzgórza zamkowego, przy dawnej ulicy Podzamcze w XVII wieku istniała synagoga Saula Wahla legendarnego jednodniowego króla Polski.

Kobiety spoglądały z góry


W synagodze tej sala modlitewna kobiet znajdowała się nad salą męską, a kobiety obserwowały nabożeństwo przez otwór w podłodze we własnej sali.
Szpital żydowski przy ulicy Lubartowskiej Szpital żydowski przy ulicy Lubartowskiej. Lata 30-te XX wieku. Autor nieznany.
Fotografia ze zbiorów Symchy Wajsa/Ośrodek "Brama Grodzka Teatr NN"
Przy ulicy Szerokiej, również w XVII wieku powstała synagoga Hirsza Doktorowicza, zwana potocznie Kotler-szul, ponieważ opiekował się nią cech kotlarzy.

Do ważniejszych lubelskich synagog należał również Parnes-synagoga przy Szerokiej 2, założona przez Abrahama Heilperna oraz synagoga przy Szerokiej 28 należąca do Icchaka Jakuba Horowitza, "Widzącego z Lublina".

100 prywatnych domów modlitwy


W wiekach XIX i XX w Lublinie funkcjonowało około 100 prywatnych domów modlitwy. Niektóre z nich były maleńkie, modliło się w nich zaledwie kilkanaście osób. Inne były zdecydowanie większe, ale były też obszerne modlitewnie prywatne, w których modliło się nawet kilkaset osób. Własne bożnice posiadał także Szpital Żydowski i Jeszywas Chachmej Lublin.
W Westfalii...
Synagoga: dom modlitwy...