Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Salomon Luria


Salomon [Szlomo] ben Jechiel, zwany Maharszalem urodził się w 1510 roku w Brześciu Litewskim.

Synagoga Maharszala, widok od południowego zachodu Synagoga Maharszala, widok od południowego zachodu. Lata 20-te XX wieku. Autor nieznany.
Fotografia: Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN"
Był rabinem cieszącym się wielkim autorytetem, znawcą prawa żydowskiego, znanym w całej Europie znawcą Talmudu.

Jego przodkowie przybyli do Polski z Alzacji i osiedlili się na ziemi litewskiej. Pierwsze nauki Salomon pobierał u swego dziadka, rabina Izaaka Klaubera w Poznaniu. Później studiował u rabina w Ostrogu – Kolmana Haberkastena. Początkowo sprawował urząd rabina w Brześciu, gdzie założył pierwszą jesziwę Sprawdź hasło w glosariuszu. Kilka lat przebywał również w Wilnie.
Synagoga Maharszala, widok od strony zachodniej Synagoga Maharszala, widok od strony zachodniej. Lata 20-te XX wieku. Autor nieznany.
Fotografia: Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN"

Rektor Jesziwy


W 1555 roku został mianowany rabinem w Lublinie, a w 1567 roku powierzono mu kierownictwo lubelskiej jesziwy. Król polski Zygmunt August Jagiellon nadał mu wówczas tytuł rektora.

Salomon Luria przez całe swe życie pilnie studiował Talmud. Wyniki swych studiów przedstawił w dziełach: "Morze Salomona" (hebrajskie Jam szel Szlomo) oraz "Filary Salomona" (Amudej Szlomo). Specjalnie napisane komentarze do Talmudu opublikował w dziele "Mądrość Salomona" (Chochmat Szlomo).
Synagoga Maharszala, widok wnętrza z bimą Widok wnętrza Synagogi Maharszala. Fotografia z lat 20-tych XX wieku. Autor nieznany.
Fotografia: Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN"
Salomon Luria zmarł w Lublinie w 1573 r. a na jego pogrzeb przybyło tysiące Żydów z całej Polski. Na jego cześć największą synagogę w Lublinie nazwano Maharszal–szul czyli Synagogą Maharszala.