Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Izolacja Żydów w Groningen


Prześladowania Żydów w mieście Groningen przebiegały według jednolitego wzoru,...

Żydowska piekarnia, około 1942 r. U piekarza West (piąty z prawej) widoczna jest część gwiazdy Dawida, około 1942 r.
(Fotografia: J. van Gelder, Terug van weggeweest, S. 161)
... który niemieccy najeźdźcy wszędzie stosowali. Po rejestracji nadchodziła izolacja, a na Żydów nakładano różnorodne ograniczenia w życiu publicznym i wyłączano ich z życia gospodarczego, na końcu następowała deportacja.

Jak w innych miastach holenderskich, również Żydzi w Groningen zareagowali na niemieckie rystrykcje. Tak jak przed 1940 rokiem zazwyczaj reagowano na środki wprowadzane przez państwo - przestrzegano ich. Przez ponad 150 lat państwo holenderskie było gwarantem praworządności i postępu. Posłuszeństwo i pełne zaufanie do władz były więc czymś całkiem naturalnym.
Ogłoszenie o obowiązku rejestracji Żydów 10 lutego 1941 r. w gazecie codziennej w Groningen wydano ogłoszenie o rejestracji Żydów.
(RHC GrA Tg 1740 invnr. 1297)

Rejestracja zagranicznych Żydów


Rejestracja Żydów z zagranicy rozpoczęła się 1 czerwca 1940 r. W rozporządzeniu, które rozwieszono w całym mieście nawoływano: "wszyscy niearyjscy obcokrajowcy" mają się zameldować na prezydium policji. Tak więc Żydzi holenderscy łudzili się wiarą, że chodzi tu "tylko" Żydów z zagranicy, ta iluzja trwała jednak krótko.

10 lutego w gazetach pojawił się biuletyn. Osoby, których przynajmniej babcia lub dziadek był Żydem, były zobowiązane zameldować się. W ten sposób już pod koniec lutego 1941 roku sporządzono listę na której widniało 3187 osób, z których wszystkie miały żydowskich dziadków (lub dziadka, albo babcię). Od tego momentu Niemcy mieli rozeznanie wśród ludności żydowskiej i to wraz z danymi o urodzeniu, zawodzie i adresie.

Po tym wprowadzono niezliczone restrykcje antyżydowskie, w celu odseparowania Żydów od reszty społeczeństwa: Była to aryzacja administracji, wyłączenie żydowskich uczniów ze szkolnictwa publicznego oraz ze specjalnych szkół, szyldy z napisem "Żydom wzbronione", zamknięcie sklepów żydowskich, albo noszenie gwiazdy Dawida, którą od 3 maja 1943 r., po dokonaniu wpłaty, należało odebrać w ratuszu rabinatu.
W Westfalii...