Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Rabin krajowy Krainy Münsterskiej


W 1808 roku w Kassel założono "Królewsko Westfalski Konsystorz Izraelitów", który istniał tylko sześć lat, do rozwiązania Francuskiego "Królestwa Westfalii".

Pod przewodnictwem reformatora Israela Jacobsona, na nowo uporządkowano religijność i szkolnictwo żydowskie; na nowo założono uznane przez państwo rabinaty i miejsca dla pragnących podjąć naukę zawodu.

W 1814 roku zawieszono działalność konsystorza i wszystkich jego instytucji. W wyniku postanowienia rządu pruskiego znowu prowizorycznie powołano do życia były rabinat okręgu Münster. Dla urzędników Abraham Sutro wydawał się być odpowiednim człowiekiem na to stanowisko, ze względu na szeroko rozpropagowane kazania patriotyczne, po zwycięstwie sprzymierzeńców nad Francuzami w 1814 r. Podobną ocenę wydali naczelnicy gmin. 16 maja 1815 roku podpisano umowę o zatrudnieniu jednak długo zatrudnienie to pozostało jedynie prowizoryczne.

Dozwolone "prywatne towarzystwo"


Od czasu odwołania przywilejów dla Żydów z 1750, sądownictwo nie należało już więcej do zadań rabina krajowego. Gminy żydowskie były już tylko "dozwolonym prywatnym towarzystwem" i wyrażano im zgodę na wykonywanie praktyk "tolerowanej religii". W wyniku tego rabin nie był uważany za duchowego urzędnika, a naczelnicy nie mieli żadnej mocy rozporządzania w gminach.
Już w rok po objęciu stanowiska Sutro skarżył się w swoim pruskim urzędzie "na konsekwencje braku autorytetu, które doprowadziły do zakłócenia porządku w synagogach i w szkolnictwie". Pod tym względem z biegiem czasu nic się nie zmieniło. Przyczyną braku autorytetu było prawdopodobnie prowizoryczne mianowanie Sutro. Innym ważnym powodem była jego pozycja wobec gmin nastawionych na reformy, w których zwalczał odwracanie się od tradycyjnego rytuału .