Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Imigracja i nowe wyzwania: gminy żydowskie dzisiaj


Napływ ludności z byłego Związku Radzieckiego był z pewnością najważniejszym wyzwaniem w Niemczech w latach dziewięćdziesiątych. Na początku 1998 roku w Niemczech zarejestrowano 87.471 członków gminy żydowskiej.

Purim w przedszkolu Purim w przedszkolu.
Tym samym od 1991 roku (około 30.000 członków) na całym terytorium Niemiec liczba ta się potroiła. Tylko między 1993 a 1997 powiększyła się o 40.000. W sumie liczba Żydów żyjących w Niemczech szacowana jest na ponad 100.000. Nie wszyscy przybysze z Europy wschodniej w Niemczech oficjalnie wstąpili do gminy żydowskiej.

Wielu z nich przybyło do Nadrenii Westfalii (NRW). W NRW w 1991 żyło około 6.000 członków gminy. W 1997 do gminy żydowskiej należało ponad 11.500 członków.
Spotkanie seniorów w  Dortmundzie Spotkanie seniorów w gminie żydowskiej Dortmund.

Problemy integracji


W roku 2004 w dziesięciu gminach wyznaniowych zarejestrowano prawie 7.000 członków. Przyrost członków gminy w znaczącym stopniu zmienił ogólną strukturę gminy.Te przeobrażenia utrzymają się w następnych latach. Problemem jest integracja przybyszów w gminach żydowskich. Prawie wszyscy uchodźcy z byłego Związku Radzieckiego oddalili się od religii żydowskiej. Także pospiesznie zorganizowane kursy i wystawy w gminach żydowskich tylko w niewielkim stopniu zdołały uchodźcom, przede wszystkim tym, którzy ukończyli 65 lat, przybliżyć żydowskie tradycje i sposób życia.

Inne przykłady pokazują, że "starzy" często obawiają się, że "nowi" mogą przejąć przywódctwo polityczne i zmienić istniejące struktury. Sam fakt, że dzisiaj w większości gmin większość imprez kulturalnych prowadzonych jest w języku rosyjskim, dzieci uczęszczające do żydowskiej szkoły i przedszkola porozumiewają się po rosyjsku, a plakaty w centrach gminnych i budynkach synagog przeważnie są drukowane w języku rosyjskim, budzi mieszane uczucia.

Przełom roku 1989


"Rok 1989 obdarował wspólnotę rozłamem. Coraz częściej musi się ona zastanowić, czy jej dotychczasowa rola, jako wspólnoty ocalałych Żydów w Niemczech może być modelem także na przyszłość." (Micha Brumlik)
Wesele żydowskie w Kolonii Wesele żydowskie w Kolonii.
Wszystkie fotografie: Dirk Vogel
Zmiany w gminach żydowskich są widoczne nie tylko pod względem ilościowym. W nowych landach niemieckich, na przykład w Rostocku, Magdeburgu, czy Poczdamie są gminy, które składają się prawie wyłącznie z Żydów rosyjskich i ukraińskich. Nie da się uniknąć kulturalnych starć między zasiedziałymi i nowo przybyłymi. Także w kwiestiach religijnych w powiększających się gminach zaczyna się rozwijać bogata różnorodność.