Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


"Gedoopt" Ė de oplossing?


In zijn gedicht "Getauft" (Gedoopt) neemt Jakob Loewenberg het onderwerp aanpassing en bekering op, door zich tot de joden te richten, die zich wilden laten dopen en de trend volgden.

Getauft! Nun seid ihr frei von Schande,
Da des Germanen Ruhm euch ziert!
Wer merktís noch, dass in Judas Lande
Sich eurer Väter Spur verliert?
Dass jenem Stamme ihr entsprossen,
Dem hell geleuchtet schon der Tag,
Als tiefe Nacht noch ausgegossen
Ringsum auf allen Völkern lag!

Was einst die Väter, leidumnachtet,
Mit wundersamer Kraft gefeit,
Das wird vom Enkel nun verachtet,
Gewechselt wie ein Werktagskleid.
Aus Überzeugung istís geschehen?
Ich ehre sie, ich rechte nicht;
Doch könnt ihr mir ins Auge sehen,
Trieb euch allein der Wahrheit Pflicht?

(vrije vertaling:
Gedoopt! Nu vrij van schande,
daar Germaanse roem je siert !
Wie merkt nog, dat in Judasí land
De sporen van je vaderen verloren zijn?
Dat je de stam ontsproten bent,
die reeds de dag verlichtte,
toen donkere nacht nog rondom
op alle volkeren lag.

Wat eens de vaderen, in smartelijk duister,
gevrijwaard met bovennatuurlijke kracht,
dat wordt door nakomelingen nu veracht,
uitgetrokken zoals dagelijkse kleren.
Is het uit overtuiging geschiedt?
Ik eer ze, ik oordeel niet;
Maar kun je mij in de ogen kijken,
was het alleen de waarheidsplicht?)