Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


Terug in Groningen


De "Rembrandt van de 19e Eeuw", zoals Jozef Israels genoemd werd, kwam na zijn vertrek naar Amsterdam en Den Haag nog regelmatig terug naar zijn geboortestad Groningen.

Portret van Aleida Schaap, vrouw van Jozef IsraŽls, uit circa 1863 Portret van Aleida Schaap, vrouw van Jozef IsraŽls, uit circa 1863.
(Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie)
In 1863 trouwde hij er met Aleida Schaap, een joodse vrouw die bijna twintig jaar jonger was en die hij al van jongs af aan kende. Ook kwam hij jaarlijks terug om er de sterfdag van zijn vader te herdenken. De Groningse schrijver Nico Rost herinnerde zich zoín bezoek nog. ĎHet was een gebeurtenis van betekenis, toen mín vader mij op een dag een kleine kromgebogen oude man aanwees, met een flambard op, die uit de synagoge naar buiten trad. "Je pet afnemen, jongen, dat is Jozef Israels." "Hij komt hier elk jaar eenmaal in de sjoel", verklaarde poelier Marcus ons, die juist voorbij kwam, "voor de jaartijd van zín vader."

Herdenkingssteen aan het geboortehuis


Jozef Israels stierf op 12 augustus 1911 in zijn zomerhuis in Scheveningen, vlakbij zijn woonplaats Den Haag. Hij werd begraven op de joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg in Den Haag. Een blijvende herinnering aan hem heeft Groningen in de vorm van een standbeeld van de beeldhouwer Abraham Wesselink. Op de plek aan de Vismarkt waar zijn geboortehuis heeft gestaan, is een inscriptie aangebracht. Verder zijn een straat en een plein in Groningen naar hem genoemd.
Onthulling van het standbeeld in Groningen ter ere van Jozes IsraŽls met de titel Langs moeders graf Onthulling van het in Groningen ter ere van Jozes IsraŽls opgerichte standbeeld naar een van zijn beroemdste schilderijen met de titel Langs moeders graf.
(Foto: RHC GrA Tg 818 invnr. G20-1776d)
Het standbeeld staat goed zichtbaar op het voorname Hereplein in de stad en stelt een tafereel voor uit een van Israels beroemdste schilderijen, Langs moeders graf (een vader bezoekt met zijn zoons het graf van zijn overleden vrouw).

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het monument door de bezetters weggehaald omdat het een joodse kunstenaar betrof. In 1947 werd het teruggezet. Op de sokkel staan nog steeds het portret en de naam van de beroemdste schilder die de stad voortgebracht heeft.