Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


Politieke verlichting tegen antisemitische vooroordelen


Benno Jacob was bestuurslid van de "Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" (Centrale vereniging van Duitse staatsburgers van joods geloof).

"Anti-Anti – Weerstandspublicaties – Feiten met betrekking tot de jodenkwestie" als facsimile Een argumentatieleidraad tegen het antisemitisme:·"Anti-Anti" – verdedigingspamfletten – feiten betr. de jodenkwestie – uitg. door de "Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens" (Centrale vereniging van Duitse staatsburgers van joods geloof),
Philoverlag Berlijn o.J.
Foto: Joods Museum Westfalen
Het doel van deze grootste joodse organisatie in Duitsland was de maatschappelijke emancipatie van de joden en zij verdedigde hun rechtspositie tot in de jaren 30.

Lezingen in de Dortmunder synagoge


Bij regelmatige openbare referaten in de Dortmunder synagoge probeerde Benno Jacob "het onwaardige antisemitisme dat reeds de scholen verpest en de jeugd vergiftigt, te bestrijden".

Hij hield zich steeds weer bezig met de vooroordelen tegenover joden in het algemeen en de vermeende grote joodse macht in de "Weimarer Republiek", tot zijn onderwerpen behoorden ondere andere "aanstoot gevende passages in het Oude Testament", "Der Gott der Rache" (De God van de wraak), "Oorlog, revolutie en jodendom" of de invloed van de joden op de pers.

Een van zijn belangrijkste stellingen luidde: Joodse Duitsers hebben in de Duitse rechts- en cultuurgemeenschap dezelfde rechten als "germaanse" Duitsers – "Duitser is wie een Duitser wil zijn."
Interieur van de Dortmunder synagoge De plaats van Benno Jacobís referaten: Interieur van de Dortmunder synagoge omstreeks 1900.
Afbeelding uit de Dortmunder Zeitung van 8 juni 1900 – naar H. Ch. Meyer 1962

Vertsterking van het joodse zelfbewustzijn


Zulke referaten hield Jacob ook in andere steden; met andere onderwerpen zoals "De tien geboden" trachtte hij een bijdrage tot versterking van het joodse zelfbewustzijn te leveren. In de Dortmunder "Verein der jüdischen Jugend" (Vereniging van de joodse jeugd) informeerde en discussieerde hij over actuele politieke onderwerpen zoals de rijksgrondwet, politieke partijen, sociale wetten, maar ook over historische en religieuze kwesties.

In de jaren 20 riep hij de Dortmunder joden op om aan de verkiezingen deel te nemen en geen antisemitische krachten zoals bijvoorbeeld de "Deutschnationalen" (Duits-Nationale Partij) te steunen.