Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Interpretacja Tory Benno Jacobsa


Oprócz pracy jako rabin i pracy uświadamiającej, Benno Jacob oddał się interpretacji Tory.

Zwój Estery Benno Jacoba Zwój Estery Benno Jacoba.
Fot: Żydowskie Muzeum Westfalii
Interpretację tą rozpoczął badaniami i pracą doktorską o Księdze Estery. To pokazuje, że Żydzi także na obczyźnie potrafią zaufać Bogu. Odrzucenie przez Jacoba syjonizmu mogło mieć tutaj swoje źródło.

Znajomość z Buberem i Rosenzweigiem


W latach dwudziestych Jacob był w ścisłym kontakcie z żydowskimi filozofami religii, Martinem Buberem i Franzem Rosenzweigiem, którzy pobudzali go do komentarzy biblijnych, a on wspierał ich w tłumaczeniach Tory.
Około 1930 r. oferował kursy interpretacji Tory we Frankfurckim "Freies Jüdisches Lehrhaus" (Otwarty Żydowski Dom Nauczania) w założonej przez Rosenzweiga żydowskiej szkole ludowej.

Zniszczone księgi


Jego komentarz do pierwszej księgi Tory, Księgi Rodzaju z historią stworzenia, ukazał sie po raz pierwszy w 1934 roku. Większa część egzemplarzy z tego wydania została zniszczona w czasie reżimu nazistowskiego. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku jego prace zostały na nowo dostrzeżone. To samo dotyczy pracy napisanej na wygnaniu w Londynie, na temat Księgi Wyjścia.
Benno Jacob, 1935 r. Benno Jacob, 1935 r.
Fot: W. Katz

Sens świętej Księgi


Komentarz do Księgi Rodzaju, jak Jacob napisał we wstępie, "został poddany naukowemu badaniu, niezależnie od starych i nowych autorytetów, dogmatów, zdania nauczycieli, aby poprzez możliwie dokładną egzegezę początku, oddać właściwy sens Tory […] Ten komentarz chce i powinien być żydowski, to oznacza, że ma zostać napisany przez syna narodu, dla którego Tora została stworzona. Komentarz nie psuje widoków na przyszłość założeniem, czy przemilczanym wymaganiem, że "Stary Testament" jest tylko przygotowaniem do "nowego" i dopiero w nim odnajduje się prawdziwy sens. [...] Co mi się w naszych czasach wydawało konieczne, to był to naukowy, niezależny, żydowski komentarz, który powinien zawstydzić naszą społeczność, że w naszej naukowej doktrynie o specjalnej i najświętszej Księdze jesteśmy zdani wyłącznie na chrześcijańskie komentarze."

Dwa tysiące lat komentarza Tory


"Właściwie" – twierdził Jacob – "całe żydowskie piśmiennictwo od 2000 lat nie jest niczym innym, niż komentarzem do Biblii, do Tory, albo ma swoje korzenie w tej ziemi.Tak jedyne w swoim rodzaju jest to bycie i życie duchowe Izraela założone na tej księdze."

Interpretacje Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia Benno Jacoba uzyskują obecnie coraz większe znaczenie na polu żydowskich i chrześcijańskich badań naukowych.

Dzisiejsi czytelnicy podkreślają w tekstach Jacoba połączenie naukowego i ogólnego sposobu rozumienia, oraz głębi teologicznej i poziomu literackiego. Jego odkrycie dla dialogu chrześcijańsko-judaistycznego ma bardzo duże znaczenie.