Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


Benno Jacob's interpretatie van de thora


Naast zijn werk als rabbijn en zijn informatieve bezigheden wijdde zich Benno Jacob de interpretatie van de thora.

Esther-rol van Benno Jacob Esther-rol van Benno Jacob.
Foto: Joods Museum Westfalen
Hij begon zijn studie met een dissertatie over het boek Esther, dat laat zien dat de joden ook in den vreemde op God kunnen vertrouwen. Hier kan eventueel een van de bronnen van Jacob's afwijzing van het zionisme te vinden zijn.

Contacten met Buber en Rosenzweig


In de jaren 20 (19de eeuw) stond Jacob in nauw contact met de joodse godsdienstfilosofen Martin Buber en Franz Rosenzweig; zij inspireerden hem tot zijn bijbelcommentaren en hij ondersteunde hen bij hun thoravertalingen. Omstreeks 1930 bood Jacob
thora-interpretatiecursussen aan het "Freien jüdischen Lehrhaus" (Vrije Joodse Onderwijsinstituut) in Frankfurt aan, een door Rosenzweig opgerichte joodse volksuniversiteit.

Vernietiging van boeken


Zijn commentaar op het eerste boek van de thora, het boek "Genesis" met het scheppingsverhaal, verscheen voor het eerst in 1934. De meeste exemplaren van deze oplage werden tijdens het NS-regime vernietigd en pas in de jaren 90 van de vorige eeuw interesseerde men zich weer voor zijn werk. Dat geldt eveneens voor zijn tijdens het ballingschap in Londen geschreven werk over het boek "Exodus".
Benno Jacob 1935 Benno Jacob 1935.
Foto: W. Katz

"De betekenis van de Heilige Schrift"


De wetenschappelijke doelstelling van het Genesis-commentaar was, zoals Jacob in het voorwoord schreef, "om onafhankelijk van oude en nieuwe autoriteiten, dogma's en leren door een zo exact mogelijke exegese de oorspronkelijke, d.w.z. de door de thora zelf verlangde, zin van het geschrift te onderzoeken [...] Dit commentaar wil en moet joods zijn, dat wil zeggen: Geschreven door een zoon van het volk, waarvoor de thora geschreven werd, laat het zich niet bij voorbaat, door de doelstelling of stilzwijgende premisse dat het Oude Testament slechts een voorbereiding op het Nieuwe is en pas hierin zijn eigenlijke zin vindt, de blik op het begrip voor de tekst versperren. [...] Wat mij voor onze tijd dringend noodzakelijk scheen, was een wetenschappelijk, onafhankelijk joods commentaar, dat de schaamte van onze gemeenschap zou moeten nemen, dat ze voor de wetenschappelijke uitleg van hun meest eigen en heiligste boek alleen op christelijke commentaren was aangewezen."

Twee eeuwen commentaar bij de Tora


"Eigenlijk" – aldus Jacob – "is de gehele joodse literatuur sinds 2000 jaar niets anders dan een commentaar op de bijbel, de thora of heeft zijn wortels in deze bodem. Op een dusdanig unieke manier baseert het bestaan en het spirituele leven in IsraŽl op dit boek."

Benno Jacob's interpretaties van de boeken "Genesis" en "Exodus" krijgen in de huidige tijd een steeds grotere betekenis op het gebied van de joodse en christelijke bijbelwetenschap.

De huidige lezers benadrukken met betrekking tot deze teksten de verbinding van wetenschappelijkheid en algemene begrijpelijkheid, van theologische diepgang en literair niveau. Zijn ontdekking voor de christelijk-joodse dialoog is in volle gang.