Kultura żydowska po hebrajsku

Życie Żydów w Europie z dala od metropolii

Logo programu UE wspierające kulturę "Kultura 2000"
Logo Stowarzyszenia Krainy Westfalia-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

Napisz do nas Kontakt |  Kalendarium: wydarzenia historyczne w skrócie Kalendarium |  Słowniczek Słowniczek |  Polecana literatura Literatura |  Odsyłacze do innych stron Odsyłacze | Dokumenty filmowe projektu Film | Dokumenty dźwiękowe projektuDźwięk |  Pomoc Pomoc |  Wersja niemiecka D  |  Wersja holenderska NL  |  Wersja polska PL  | 

  Znajdujesz się: Strona główna


Benno Jacob, rabin w Dortmundzie


Benno Jacob (1862–1945) był jednym z najbardziej znaczących rabinów i badaczy biblijnych wczesnego XX wieku.

Benno Jacob w ornacie rabina Benno Jacob w ornacie rabina
Fot. w posiadaniu rodziny
Po studiach we Wrocławiu znalazł zajęcie w Göttingen (Getynga), gdzie przez 13 lat pielęgnował kontakty z żydowskimi studentami uniwersytetu. W 1906 roku, wraz ze swoją żoną Helene i dziećmi Ernstem, Hanną i Ewaldem przybył do Dortmundu.

Dla Boga wychwalać naród


W latach 1906-1929, do przejścia na emeryturę, Jacob był rabinem gminy żydowskiej w Dortmundzie.
W czasie jego urzędowania gmina rozrosła sie do prawie 4 tysięcy osób. Cenił ją z powodu "prawdziwej westfalskiej wierności", którą dla niego zachowywała. Jednakże dochodziło do konfliktów, które Jacob komentował : "Rabin, który chce jedynie być popularny, budzi moje podejrzenia". Na wielu polach, w gminie jeszcze bez tradycji, musiał przeforsować nowe regulacje. Jacob widział się jako nauczyciel Tory. Sensem Tory było "naród wychować dla Boga".
Synagoga w Dortmundzie w około 1920 roku Synagoga w Dortmundzie około 1920 roku.
Fot: Archiwum Miasta Dortmund
Benno Jacob był płomiennym niemieckim patriotą i upierał się zawsze przy przynależności niemieckich Żydów do swojej ojczyzny. Jednocześnie w czasie pobytu w Dortmundzie zajmował się problemami socjalnymi i integracją żydowskich pracowników ze wschodu, którzy go z tego powodu obdarowali wielkiem uznaniem.

Kompromis między grupami


Kiedy w wielu gminach dochodziło do mocnych napięć między imigrantami ze swoją własną kulturą a ich niemieckimi braćmi w wierze, udało się Jacobowi znaleźć uwieńczony sukcesem kompromis między obiema grupami.
W duchu integracji założył wydział opieki społecznej i wschodniożydowską szkołę Talmudu i Tory oraz czytelnię, by przekazywać podstawową wiedzę o społeczności żydowskiej.

Poza tym Jacob angażował się poprzez swoje popularne pouczające wykłady w Dortmundzie w pracę z młodzieżą w swojej gminie.
Benno Jacob i jego rodzina (około 1915 r.) Henna, Benno Jacob i jego rodzina (okoł 1915 r.): Benno, Helene, Ernst, nieznajomy i Ewald Jacob (od lewej do prawej).
Fotografia: prywatne archiwum A. Jürgensena

Przeprowadzka do Hamburga


Po przejściu na emeryturę przeprowadził się do Hamburga i oddał się całkowicie pracy nad komentarzami do Tory. Te prace są dziś uważane za niezbędny wkład do zrozumienia Tory.

W roku 1939 Benno Jacob wraz z rodziną mógł się schronić w Londynie i kontynuować pracę naukową, tam też 24 stycznia 1945 roku zmarł.