Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


Benno Jacob, rabbijn in Dortmund


Benno Jacob (1862–1945) was een van de belangrijkste rabbijnen en bijbelgeleerden uit het begin van de 20ste eeuw.

Benno Jacob in het ornaat van een rabbijn Benno Jacob in het ornaat van een rabbijn.
Foto: familiebezit
Na zijn studie in Breslau vond hij zijn eerste werkgebied in Göttingen waar hij 13 jaar lang naast het gemeentewerk en zijn studies nauwe contacten met de joodse studenten aan de universiteit onderhield. Met zijn vrouw Helene en de kinderen Ernst, Hanna en Ewald kwam hij in 1906 naar Dortmund.

"Een volk voor God opvoeden"l


Van 1906 tot 1929, tot zijn pensionering, was Jacob rabbijn van de joodse gemeente in Dortmund. Tijdens zijn ambtsperiode groeide deze tot ongeveer 4.000 personen uit. Hij waardeerde deze mensen wegens de "echte Westfaalse trouw", waarmee ze achter hem stonden. Desondanks waren er ook spanningen die Jacob met de woorden becommentarieerde: "Een rabbijn die alleen maar populair wil zijn, is in mijn ogen verdacht". Op vele gebieden moest hij in de nog traditieloze gemeente nieuwe regels invoeren. Jacob zag zich vooral als leraar van de thora. De zin van de thora was voor hem om "een volk voor God op te voeden".
De Dortmunder synagoge in de jaren 20 De Dortmunder synagoge in de jaren 20.
Foto: stadarchief Dortmund
Benno Jacob was een vurige Duitse patriot en hield steeds opnieuw vast aan de verbondenheid van de Duitse joden met hun vaderland. Tegelijk bekommerde hij zich tijdens zijn jaren in Dortmund om de sociale problemen en de integratie van de oostjoodse arbeiders, die om die reden een grote verering voor hem hadden.

Evenwicht tussen de verschillende groepen


Terwijl in vele gemeenten grote spanningen tussen de immigranten met hun eigen cultuur en hun Duitse geloofsgenoten optraden, slaagde Jacob erin om de verhouding tussen de beide groepen te normaliseren.
Ten behoeve van de integratie stichtte hij een sociale dienst en een oostjoodse
talmoed-thoraschool ter verspreiding van elementaire kennis van het jodendom alsmede een leeszaal.

Bovendien engageerde zich Jacob met populair informatieve referaten in Dortmund en in het jeugdwerk in zijn gemeente.
Benno Jacob en zijn familie (circa 1915) Henna, Benno Jacob en zijn familie (circa 1915): Benno, Helene, Ernst, een onbekende en Ewald Jacob (van links naar rechts).
Foto: Privéarchief A. Jürgensen

Verhuizing naar Hamburgl


Spoedig na zijn pensionering trok hij naar Hamburg en wijdde zich volledig aan zijn thora-commentaren. Deze werkzaamheden gelden tegenwoordig als onmisbare bijdragen voor het begrip van de thora.

In 1939 wist Benno Jacob zich met zijn familie naar London in ballingschap te redden en zijn wetenschappelijk werk voortzetten. Op 24 januari 1945 is hij daar gestorven.