Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


"Oorlog, revolutie en jodendom" – 1919


"De nederlaag die wij geleden hebben en de revolutie die de staat in zijn grondvesten doet wankelen, de diepe nood waarin het vaderland verkeert en de huidige broeierige onlusten...

De Dortmunder Synagoge In de Dortmunder synagoge aan de Hiltropwall hield
Benno Jacob de meeste van zijn informatieve referaten.
Foto: H. Ch. Meyer 1962
... wil men benutten om een nieuwe lastercampagne tegen de joden te ontketenen. En al het ongeluk is zogenaamd de schuld van de joden, alle verbittering en woede wordt op hun hoofden ontladen en als laatste doel wenken pogroms naar Russisch en Pools voorbeeld – 'Sla de joden dood!'. Zo is voor ons joden, naast het lijden en de zorgen die wij met alle volksgenoten moeten dragen, nog een bijzonder gevaar ontstaan, dat onze eer, ons recht en leven bedreigt en aan de ergste tijden van onze lijdensgeschiedenis herinnert...

Niet onverschillig zijnl


Wij mogen daar niet onverschillig tegenover staan... Wij moeten proberen om onze christelijke medeburgers over joden en jodendom voor te lichten en uit de droom te helpen, opdat ze geen gehoor geven aan de roddels en propaganda van onze tegenstanders...
Oorlog en nederlaag – beide zijn, om nog maar te zwijgen van de diplomaten, het werk van de militaire machthebbers en adviseurs, waaronder zich geen enkele jood bevond, en die bij ons in Duitsland met een dusdanige verafgoding door een blind autoriteitsgeloof gevolgd werden, dat iedere poging tot inmenging, en dan ook nog van joodse kant, als waanzin en blasfemie zou zijn gebrandmerkt... Meer dan honderdduizend joden, bijna het vijfde deel van de inheemse joodse bevolking, d.w.z. minstens dezelfde verhouding als bij de christelijke bevolking, werden onder de wapenen geroepen. Zoals we nu kunnen vaststellen, hebben wij in totaal iets meer dan 1½ miljoen gesneuvelden te beklagen... Dat zijn dus de joden als zogenaamde lijntrekkers...

We hebben onze plicht vervuldl


Kortom, wij geloven dat wij onze oorlogsplichten zowel op het slachtveld als ook op het thuisfront in niet geringere mate dan onze christelijke volksgenoten hebben vervuld en wij zouden een neutraal onderzoek begroeten...
Overlijdensadvertenties van joodse families in de Eerste Wereldoorlog Door hun inzet in de Eerste Wereldoorlog geloofden vele Duitse joden dat ze hun patriotisme voldoende bewezen hadden – overlijdensadvertenties van joodse families in de Dorstener Volkszeitung.
Afbeelding: Joods Museum Westfalen
Onder de joodse leiders, die een kleinburgerlijke pers het volk als griezelig verkoopt, bevinden zich mannen die niet alleen hoog gecultiveerd van geest zijn, maar ook zo'n zuiver karakter bezitten dat de antisemitische schreeuwlelijken het niet eens waard zijn om hun schoenriemen los te mogen knopen. Overigens kunnen sommige van hen niet eens als joden beschouwd worden. Ze hebben zich al vroeg aan alle joodse invloeden onttrokken... Het feit dat sommige joden zich echter radicale partijen aangesloten hebben, is zonder meer begrijpelijk. De jood werd immers met geweld in die richting gedrongen....

Met verstand en gevoel een Duitser zijn


Wij hebben er absoluut geen bezwaar tegen, wanneer zich de hoop op een reactie bij iedere afzonderlijke jood bemerkbaar maakt, die zich in dit verband nu onbemind maakt. Maar wij protesteren er met nadruk tegen om in totaliteit voor hem verantwoordelijk te worden gemaakt...
De revolutie die wij wensen is dat deze denkwijze bij de wortel wordt aangepakt; een revolutie der overtuiging, die niemand als 'vreemdeling' brandmerkt die met hart en ziel een Duitser is en voor het vaderland wil werken."

(Uittreksel uit een van de openbare referaten van Benno Jacob, Dortmund 1919)

Lees ook de volgende verhalen