Das Foto zeigt die Flagge des LWL mit dem Motto Wir unternehmen Gutes

Website LWL-openluchtmuseum Hagen

Een unicum in Europa

Het LWL-openluchtmuseum Hagen dat betekent:
  • momentopnamen uit de geschiedenis van het ambacht en de nijverheid ontdekken;
  • historische productie- en werkomstandigheden begrijpen en beleven.
Het LWL-openluchtmuseum Hagen is het enigste openluchtmuseum in Europa dat uitsluitend gewijd is aan de geschiedenis van het ambacht en de techniek.
In het bekoorlijke landschap van het Mäckingerbachdal bevinden zich bedrijven uit de regio Westfalen-Lippe.  Zij bestonden er zo sinds het einde van de 18e tot in het begin van de 20e eeuw. Zij omvatten een breed spectrum, o.a. metaalbewerking, voedingsmiddel- en papierproductie, boekdrukkerij.
De vuren branden nog

De laaiende smidsvuren, de slaande hamers, de knarsende drijfriemen, de bedrijvige drukte: het LWL-openluchtnuseum Hagen leeft. In talrijke werkplaatsen kan men de historische technieken van dichtbij beleven. Op het museumsterrein wordt aanschouwelijk getoond hoe de vakman nagels en zeisen smeedde, cigaren rolde, olie preste, lepels sneed en touwen draaide. Onbekende en vergeten technieken en werkomstandigheden zijn eenvoudig te begrijpen.
Vragen leiden tot inzicht

Vragen leiden tot inzicht
De historische werkplaatsen zijn niet alleen het vertrekpunt voor vragen omtrent het ontstaan en de groei van ambacht en nijverheid. Hier worden ook vragen gesteld over economische, sociale en regionale samenhangen. Wat zijn de gevolgen van technische veranderingen voor de maatschappij en het milieu?
De permanente tentoonstelling en de buitengewone exposities tonen oude technieken en vroegere levensomstandigheden in een nieuwe context.  Zij tonen hun betekenis in het verloop van de geschiedenis en voor de hedendaagse tijd. Er ontstaat een nieuwe visie op het eigen leven, op grote en kleine verhalen.

Het LWL-openluchtmuseum Hagen is een plaats voor ontmoetingen en communicatie. 
Er zijn rondleidingen voor iedereen, voor elke leeftijd, in het Duits, het Engels en het Frans.  Ze behandelen de geschiedenis van het ambacht en de nijverheid in Westfalen-Lippe. De opvoedkundige dienst van het museum stelt een groot aanbod aan bijkomende progamma´s ter beschikking.
buntes Markttreiben

Een dagje uit

60 historische werkplaatsen en bedrijven, beken, stuwbekkens, weiden, heuvels en bossen: het LWL-openluchtmuseum Hagen is net zo verscheiden als zijn bezoekers en iedereen komt er aan zijn trekken.
Actiedagen en museumsfeesten voor de hele familie vullen het aanbod aan en tonen steeds weer nieuwe aspecten van het Mäckingerbachdal. In de museumswinkel worden de ambachtelijke producten uit de museumswerkplaatsen verkocht.  Het hier gebrouwde bier, de gerookte worst, het heerlijke brood warm uit de historische oven, dat alles kan ter plaatse geproefd worden.  Het museumsrestaurant “Haus Letmathe” biedt een groot sortiment van versgemaakte Westfaalse specialiteiten aan.

Wij zien uit naar Uw bezoek! 

Rondleidingen in het Engels en het Frans
duur: ca. 1 uur
deelnemers: max. 30

prijs:

38 €

telefonische aanvraag: 0049 2331 7807-0
Aanvragen ten minste drie weken voor het gewenste tijdstip.
De reservering is bindend na onze schriftelijke bevestiging.